Waarom ervaar ik veranderingen in denken, doen of voelen?

Terug naar Nuttige informatie: gevolgen van een beroerte

De gevolgen van een beroerte kunnen divers zijn. Naast bijvoorbeeld verminderde kracht in uw arm en/of been kan het zijn dat gewone handelingen niet meer zo vanzelfsprekend gaan, dat u informatie snel vergeet of dat uw karakter veranderd is. Mensen hebben na een beroerte vaak ongrijpbare klachten die hen hinderen in hun dagelijks functioneren. Deze zogenaamde ‘onzichtbare gevolgen’ zijn niet alleen van invloed voor u als patiënt zelf, maar zeker ook voor uw partner en andere naasten, zowel in uw dagelijks leven, op uw werk als in uw sociale contacten.
Thuis worden de veranderingen vaak duidelijk merkbaar. Wat voorheen vanzelfsprekend en gemakkelijk ging, gaat nu moeilijker of helemaal niet meer.

Veel voorkomende voorbeelden van ‘onzichtbare gevolgen’ zijn:

  • Veranderingen in emoties en gedrag, zoals sneller boos zijn, snel lachen of juist huilen, depressiviteit, zelfoverschatting.
  • Veranderingen in taal, zoals niet begrijpen wat er gezegd wordt, niet meer kunnen vertellen wat je wilt zeggen of de woorden niet goed meer kunnen uitspreken.
  • Gestoorde waarneming: u ziet bijvoorbeeld alleen nog de helft van wat op het bord ligt.
  • Concentratieproblemen: u ziet alles wat gebeurt als belangrijk.
  • Geheugenproblemen: u kunt niet alles meer onthouden.
  • Trager denken, omdat het leven zich voordoet als een versneld afgespeelde videoband.

U kunt een folder  ‘De onzichtbare gevolgen’  bestellen bij de CVA vereniging ‘Hersenletsel.nl’. Deze vindt u hier. Via de hersenstichting kunt u de ‘Brochure gedragsveranderingen’ bestellen of gratis downloaden.

 


Print deze pagina Print deze pagina

Heeft u vragen?

Een vraag voor de CVA-nazorgverpleegkundigen?

Bel of mail

Een vraag voor CVA-vereniging ‘Hersenletsel.nl’?

Bel of mail

Nieuws

Wegwijzer Hersenletsel

Je vindt op deze website alles wat je kan helpen om op jouw manier te leven met hersenletsel. Van app tot advies, van boek tot behandeling, van welzijn tot wonen, van zorg tot zingeving. meer...