Waarom ervaar ik veranderingen in mijn geheugen?

Terug naar Nuttige informatie: gevolgen van een beroerte

Of er na een beroerte geheugenstoornissen optreden, hangt af van de plaats van de beroerte en de grootte en diepte van de hersenbeschadiging die door de beroerte is veroorzaakt.
De hersenen bestaan uit de grote hersenen en de kleine hersenen. Beide hebben een rechter- en een linkerhelft. De hersenen zijn verdeeld in gebieden die ieder hun eigen functie hebben. Zo heeft het hersengebied achter in het hoofd veel te maken met het verwerken van dingen die je ziet en het gebied voorin meer met het maken van bewegingen. Met name de hogere hersenfuncties, zoals het geheugen en aandacht, worden aangestuurd door meerdere gebieden in de hersenen, verspreid over beide hersenhelften. Er is dus niet maar één plek waar zich “hét geheugen” bevindt. Wel kun je zeggen dat voor het onthouden van informatie die via taal tot je komt, met name de linker hersenhelft wordt gebruikt. Voor het onthouden van informatie via plaatjes of foto’s wordt meer de rechter hersenhelft gebruikt.

Behalve de directe schade aan de hersendelen die een rol hebben in de geheugenprocessen zijn er nog andere invloeden die het onthouden kunnen bemoeilijken, zoals:

  • gespannen, nerveus zijn
  • er komt teveel informatie ineens op je af, het gaat te snel
  • somberheid, verdriet
  • verminderde concentratie
  • verminderde lichamelijke gesteldheid (pijn, vermoeidheid, ziekte)
  • bepaalde medicijnen.

Tips voor het omgaan met uw geheugenproblemen vindt u in de brochure ‘Zorgwijzer Geheugen’. Deze kunt u bestellen of gratis downloaden via de website van de Hersenstichting. Klik hier.


Print deze pagina Print deze pagina

Heeft u vragen?

Een vraag voor de CVA-nazorgverpleegkundigen?

Bel of mail

Een vraag voor CVA-vereniging ‘Hersenletsel.nl’?

Bel of mail

Nieuws

Wegwijzer Hersenletsel

Je vindt op deze website alles wat je kan helpen om op jouw manier te leven met hersenletsel. Van app tot advies, van boek tot behandeling, van welzijn tot wonen, van zorg tot zingeving. meer...