Waar kan ik terecht als partner/ mantelzorger?

Terug naar Nuttige informatie: de mantelzorger

Als u naaste bent (bijvoorbeeld de partner) van iemand die een beroerte heeft gehad, kan dat uw leven ingrijpend veranderen. Afhankelijk van de gevolgen van de beroerte is het mogelijk dat u opeens een verzorgende rol krijgt. Als u intensief en langdurig zorg verleent zonder daarvoor betaald te worden, wordt dit mantelzorg genoemd. Als mantelzorger kunt u met allerlei vragen komen te zitten. Voor advies en ondersteuning kunt u terecht bij de volgende personen en instanties:

Het Centrum Mantelzorg

Bij het Centrum Mantelzorg kunt u terecht voor informatie en persoonlijke begeleiding.
De mantelzorger staat hier centraal. Het kan gaan om advies en bemiddeling, emotionele en praktische ondersteuning ( bijvoorbeeld oppashulp of samen dingen doen), het overnemen van regeltaken, een cursus of respijtzorg. (Respijtzorg is de tijdelijke overname van zorg door vrijwilligers of professionals en is bedoeld om de mantelzorger te ontlasten. Respijtzorg biedt u als mantelzorger de mogelijkheid even tijd voor uzelf vrij te maken en weer energie op te doen.)

Een drietal gemeenten( Noordenveld, Assen en Tynaarlo) bieden ondersteuning onder de naam Het Centrum Mantelzorg. In de andere gemeenten valt het mantelzorgwerk onder Welzijnsorganisaties. Klik hier.

Postadres
Het Centrum Mantelzorg
Postbus 2146
7900 BC Hoogeveen

De CVA-nazorgverpleegkundige

Tijdens het spreekuur en/of het huisbezoek van de CVA-nazorgverpleegkundige kunnen ook veranderingen in het sociale leven en de relatie met de partner onderwerp van gesprek zijn. Een veel gehoorde uitspraak is: “Een beroerte krijg je niet alleen”.

Humanitas

Humanitas biedt vrijwillige hulp in de thuissituatie. In Assen zijn er bijvoorbeeld de volgende activiteiten:

  • Thuisadministratie: wie problemen heeft om de eigen (financiële) administratie op orde te houden kan (tijdelijk) steun ontvangen van een vrijwilliger van Humanitas.
  • Project van A (arts) tot Z (ziekenhuis): vrijwilligers zorgen voor begeleiding bij een bezoek aan uw arts of het ziekenhuis wanneer u er tegenop ziet om alleen te gaan.

Adres
Groen van Prinstererlaan 127
9402 KC Assen

Contact
Telefoonnummer: (0592) 31 11 21
E-mail: assen@humanitas.nl en voor maatjesproject in Assen maatjes.assen@humanitas.nl

Mezzo

Als mantelzorger kunt u terecht bij Mezzo voor steun, informatie en advies.

Contact
Telefoonnummer Mantelzorglijn: 0900- 20 20 496.

Openingstijden
De Mantelzorglijn is elke werkdag bereikbaar tussen 09.00 en 16.00 uur.

Handen-in-Huis

Is een organisatie die zich richt op de 24-uurs vervanging van vaste mantelzorgers. Door deze vervanging kunt u als mantelzorger met een gerust hart op vakantie gaan. Ook kan de zorg worden ingezet indien de mantelzorger voor een opname naar een ziekenhuis moet.

De periode van de vervanging is minimaal 2 nachten (3 etmalen), terwijl het maximum aantal etmalen afhankelijk is van de wens van de patiënt of mantelzorger. Ook speelt de financiering door uw zorgverzekeraar een rol.

De zorg wordt gerealiseerd door vrijwilligers. De vervanger neemt in principe de verplegende, verzorgende en/of huishoudelijke taken over van de mantelzorger. Als er aan­vullende huishoudelijke of wijkverpleegkun­dige hulp is, moet die tijdens de vervanging gewoon doorgaan.

Contact
Telefoonnummer: (030) 659 09 70
E-mail: info@handeninhuis.nl

De vereniging ‘Hersenletsel.nl’

De vereniging ‘Hersenletsel.nl’ biedt ook ondersteuning aan de partner/mantelzorger van iemand die een beroerte heeft gehad. Dit gebeurt onder andere door het organiseren van partnerbijeenkomsten.

Contact
Mevrouw H. Nijenhuis Weggemans
Telefoonnummer: (0592) 38 92 93
E-mail: hilly.nijenhuis@strokeserviceassen.nl

Partnergroep in Assen

De partnergroep NAH is bestemd voor partners van mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel zoals CVA, parkinson of hersenschade door een andere oorzaak).

Als uw partner NAH heeft opgelopen kan dat ingrijpende gevolgen hebben voor de relatie. Het heeft vaak een groot effect op het gedrag van de getroffene. Dat kan voor u, als partner, erg moeilijk zijn om er mee om te gaan.

In de partnergroep merkt u dat u niet de enige bent, die moeite heeft met veranderingen ten gevolge van het NAH van uw partner.

Klik hier voor meer informatie.

Terug naar Nuttige informatie: de mantelzorger


Print deze pagina Print deze pagina

Heeft u vragen?

Een vraag voor de CVA-nazorgverpleegkundigen?

Bel of mail

Een vraag voor CVA-vereniging ‘Hersenletsel.nl’?

Bel of mail

Nieuws

Wegwijzer Hersenletsel

Je vindt op deze website alles wat je kan helpen om op jouw manier te leven met hersenletsel. Van app tot advies, van boek tot behandeling, van welzijn tot wonen, van zorg tot zingeving. meer...