Waar kan ik terecht met vragen over werk?

Terug naar Nuttige informatie

Als u een beroerte heeft gehad, kan dit, indien u een beroep uitoefent, gevolgen hebben voor uw werk. In hoeverre dit het geval is, is afhankelijk van de beperkingen die u als gevolg van de beroerte heeft en het beroep dat u uitoefent.

Ik heb een beroerte. Wat nu?

Bent u ziek en kunt u tijdelijk uw werk niet doen? Dan is het belangrijk dat u zich zo snel mogelijk ziek meldt, zodat u tijdens uw ziekte een inkomen heeft. Uw inkomen tijdens uw ziekte bestaat uit uw loon of uit een Ziektewet-uitkering.

Ik heb een werkgever

Heeft u een werkgever? Dan meldt u zich bij hem ziek. Tijdens uw ziekte wordt uw loon doorbetaald. Uw werkgever betaalt u maximaal 2 jaar loon door, zolang het dienstverband nog loopt. Het streven is dat u, met hulp van uw werkgever, probeert zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan.

Soms kunt u ook als u een werkgever heeft, een Ziektewet-uitkering krijgen. Meestal wordt de uitkering via uw werkgever betaald en verrekent hij die met uw loon.

Ik heb geen werkgever

Heeft u geen werkgever? Dan kunt u in sommige gevallen een Ziektewet-uitkering krijgen. De Ziektewet-uitkering wordt betaald door UWV (Uitvoering Werknemers Verzekeringen). Als u ziek wordt, moet u zich uiterlijk de tweede dag bij UWV ziekmelden. Samen met UWV probeert u zo snel mogelijk weer aan het werk te komen.

Weer aan het werk

Heeft u een werkgever? Dan bespreekt u de mogelijkheden met uw werkgever en de arbodienst.

Heeft u geen werkgever? Dan ondersteunt UWV u.

Meer informatie

Klik hiervoor meer informatie over de UWV. Over re-integratie na een beroerte klik hier.

Adres
Werkplein Baanzicht/UWV
Stationsstraat 30-32
9401 KX Assen

Contact
Telefoonnummer: (0592) 39 16 00
UWV Telefoon Werknemers: 0900 – 92 94 

Openingstijden
UWV Telefoon Werknemers is bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur.

 

Terug naar Nuttige informatie


Print deze pagina Print deze pagina

Heeft u vragen?

Een vraag voor de CVA-nazorgverpleegkundigen?

Bel of mail

Een vraag voor CVA-vereniging ‘Hersenletsel.nl’?

Bel of mail

Nieuws

Wegwijzer Hersenletsel

Je vindt op deze website alles wat je kan helpen om op jouw manier te leven met hersenletsel. Van app tot advies, van boek tot behandeling, van welzijn tot wonen, van zorg tot zingeving. meer...