Waar kan ik terecht voor een gehandicaptenparkeerkaart?

Terug naar Nuttige informatie: vervoer

Als u een aantoonbare loopbeperking heeft van langdurige aard, kunt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Uw loopbeperking moet wel door middel van een geneeskundig onderzoek worden vastgesteld.

De gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig en geldt voor heel Europa.
Bij de gehandicaptenparkeerkaart wordt onderscheid gemaakt tussen een bestuurderskaart en een passagierskaart.

Voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart kunt u terecht bij het Wmo-loketvan uw gemeente.


Print deze pagina Print deze pagina

Heeft u vragen?

Een vraag voor de CVA-nazorgverpleegkundigen?

Bel of mail

Een vraag voor CVA-vereniging ‘Hersenletsel.nl’?

Bel of mail

Nieuws

Wegwijzer Hersenletsel

Je vindt op deze website alles wat je kan helpen om op jouw manier te leven met hersenletsel. Van app tot advies, van boek tot behandeling, van welzijn tot wonen, van zorg tot zingeving. meer...