Wat is het verschil tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget?

Terug naar Nuttige informatie: hulp bij de verzorging thuis

Als u een aanvraag indient bij het CIZ of het Wmo-loket, wordt u gevraagd om een keuze te maken tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget (PGB).

Bij zorg in natura bepaalt de organisatie die u de zorg of voorzieningen levert hoe u deze  krijgt. De betreffende organisatie levert de zorg of voorziening en regelt de administratie daaromheen.

Het PGB is een geldbedrag waarmee u zelf de zorg of voorzieningen kunt inkopen die u nodig heeft. Kiest u voor een PGB, dan regelt u zelf alles rondom de zorg en de voorzieningen die u krijgt. U kunt dan zelf bepalen van wie u wat krijgt en hoe en op welke momenten u eventuele zorg ontvangt. U moet zelf een overeenkomst afsluiten met de zorgverlener van uw keuze. Daardoor heeft u soms verplichtingen alsof u werkgever bent. Ook moet u verantwoording afleggen over uw uitgaven aan degene die het PGB verstrekt (het CIZ of de gemeente) en een administratie bijhouden.

U kunt een PGB krijgen voor zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten(AWBZ) en voor zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Op de website van het ministerie van VWS vindt u informatie over de AWBZ.Op dezelfde site vindt u informatie over de Wmo.

Voor meer informatie over en hulp bij een PGB vanuit de Wmo kunt u contact opnemen met uw gemeente.Als het gaat om een PGB vanuit de AWBZ, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar of met het zorgkantoor in uw regio.

Speciale verenigingen van mensen met een persoonsgebondenbudget kunnen meer informatie geven over het gebruik van een persoonsgebonden budget. Deze verenigingen zijn Per Saldo en Naar Keuze.
Voor Per Saldo klik hier.
Voor Naar Keuze klik hier.

Voor informatie, advies en ondersteuning onafhankelijk en kosteloos ga naar Het Steunpunt PGB Assen.


Print deze pagina Print deze pagina

Heeft u vragen?

Een vraag voor de CVA-nazorgverpleegkundigen?

Bel of mail

Een vraag voor CVA-vereniging ‘Hersenletsel.nl’?

Bel of mail

Nieuws

Wegwijzer Hersenletsel

Je vindt op deze website alles wat je kan helpen om op jouw manier te leven met hersenletsel. Van app tot advies, van boek tot behandeling, van welzijn tot wonen, van zorg tot zingeving. meer...