- Stroke Service Assen - https://www.strokeserviceassen.nl -

Wat is personenalarmering?

Terug naar Nuttige informatie: hulp bij de verzorging thuis [1]

Als u zelfstandig woont, kan het een veilig gevoel geven om aangesloten te zijn op een systeem van personenalarmering. Personenalarmering is een oproepsysteem waarbij u door middel van een zendertje aan uw hals of pols contact kunt maken met een meldkamer. Dit kan 24 uur per etmaal.
De meldkamer schakelt familieleden, vrienden of buren in die zich als sleuteladres hebben opgegeven of professionele hulpverleners.

Vergoeding
Via een formulier ‘Aanvraag hulpmiddelen’ dat u kunt krijgen via uw huisarts, bepaalt de zorgverzekeraar of er sprake is van een medische indicatie. Bij een medische indicatie worden de kosten van personenalarmering (gedeeltelijk) door uw zorgverzekeraar vergoed. Zonder een medische indicatie betaalt u deze kosten zelf.

Diverse organisaties bieden personenalarmering, zoals Icare Thuiszorg [2], [3] Interzorg Noord Nederland [4]en Zorggroep Drenthe. [5]

Om in aanmerking te komen voor personenalarmering dient u in de meeste gevallen te beschikken over een analoge telefoonaansluiting van KPN.
Soms kan dit ook via de kabel of een digitale aansluiting. Welke mogelijkheden er zijn, verschilt per aanbieder.

 

Seniorentelefoon
Mocht u om wat voor reden dan ook niet gebruik kunnen of willen maken van de personenalarmering dan kunt u altijd nog een seniorentelefoon [6] met alarm/SOS functie overwegen. Een telefoon met alarmknop. U wordt dan in contact gebracht met diegene die u graag als eerste wilt alarmeren.