Waar kan ik terecht voor herstel- en respijtzorg?

Terug naar Nuttige informatie: de mantelzorger

Informatie voor verwijzers.

Als iemand ziek is of kortdurend herstel nodig heeft, is een kortdurend verblijf in een beschermde omgeving soms een oplossing om daarna thuis weer goed te kunnen functioneren.

Deze vorm van zorg kan ook uitkomst bieden om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten van hun zorgtaken. ook in situaties dat de mantelzorger zelf een behandeling of ziekenhuisopname moet ondergaan en de partner tijdelijk onderdak met verzorging nodig heeft.

In deze brochure leest u over de mogelijkheden en vindt u praktische informatie.
Klik hier voor de brochure.


Print deze pagina Print deze pagina

Heeft u vragen?

Een vraag voor de CVA-nazorgverpleegkundigen?

Bel of mail

Een vraag voor CVA-vereniging ‘Hersenletsel.nl’?

Bel of mail

Nieuws

Wegwijzer Hersenletsel

Je vindt op deze website alles wat je kan helpen om op jouw manier te leven met hersenletsel. Van app tot advies, van boek tot behandeling, van welzijn tot wonen, van zorg tot zingeving. meer...