informatie voor patiënten over een beroerte en de consequenties

Op diverse plaatsen is informatie beschikbaar voor patiënten over een beroerte en de consequenties daarvan:

Patiëntenperspectief in de richtlijn Herseninfarct en hersenbloeding.
https://www.hartstichting.nl/beroerte. Dit betreft algemene, breed georiënteerde informatie over een beroerte en de mogelijke behandeling en gevolgen daarvan.
https://www.thuisarts.nl/news/nieuw-beroerte. Verschillende situaties worden bij dit onderwerp beschreven.
De verschillende onderwerpen zijn:

  1. Ik heb uitvalsverschijnselen (ik kan ineens niet praten of bewegen)
  2. Ik heb een beroerte (CVA)
  3. Ik heb een beroerte en ben verwezen naar het ziekenhuis (stroke-unit)
  4. Ik heb net een TIA gehad en ben verwezen naar het ziekenhuis (TIA-service)
  5. Ik krijg een behandeling na een TIA
  6. Ik heb een herseninfarct en krijg trombolyse
  7. Ik herstel van een herseninfarct
  8. Ik herstel van een hersenbloeding
  9. Ik wil goed leren omgaan met de gevolgen van mijn beroerte

 

https://www.hersenletsel.nl/alles-over-hersenletsel/wat-is-hersenletsel?/Een+beroerte+of+CVA+/

https://www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/hersenaandoeningen/beroerte


Print deze pagina Print deze pagina

Heeft u vragen?

Een vraag voor de CVA-nazorgverpleegkundigen?

Bel of mail

Een vraag voor CVA-vereniging ‘Hersenletsel.nl’?

Bel of mail

Nieuws

Bedankt Hilly!

Sommige mensen zijn onvervangbaar, maar gunnen we het van harte om het stokje over te dragen. Heel erg dankbaar zijn we dat we jarenlang mochten samenwerken met Hilly Nijenhuis. Haar inzet, trouw, liefde voor mantelzorgers, getroffenen en naasten, expertise en passie rondom CVA zijn enorm gewaardeerd. Dank je wel lieve Hilly namens #strokeserviceassen