- Stroke Service Assen - https://www.strokeserviceassen.nl -

Naar huis met CVA-nazorg

Eenmaal weer thuis na een opname in het ziekenhuis of verpleeghuis wordt vaak pas echt duidelijk met welke vragen en problemen u te maken heeft als gevolg van uw beroerte. Het dagelijks leven thuis is immers anders dan in een ziekenhuis of verpleeghuis. Thuis merkt u pas goed in hoeverre u uw oude bezigheden en werkzaamheden weer kunt oppakken. Dingen die u vroeger wel kon, kunt u misschien nu niet meer. Dat kan samenhangen met lichamelijke beperkingen maar misschien lukt het ook niet meer om met uw hoofd alles te doen zoals u dat vroeger gewend was. Ook kan er in uw gedrag iets veranderd zijn waardoor u anders functioneert dan voor uw beroerte. Zo is het mogelijk dat u heftiger of emotioneler reageert dan vroeger, of dat u veel sneller moe bent.

Het is belangrijk om vroegtijdig in te spelen op de problemen die u thuis tegenkomt. Op die manier kunt u voorkomen dat het van kwaad tot erger wordt. De CVA-nazorgverpleegkundigen kunnen u daarbij helpen.

Joséba komt op huisbezoek [1]

Joséba komt op huisbezoek

De CVA-nazorgverpleegkundigen zijn neurologieverpleegkundigen gespecialiseerd in het begeleiden van patiënten die een beroerte (CVA) hebben gehad. Zij kunnen u thuis komen bezoeken (vanuit Icare Thuiszorg). Ook kunt u terecht op het spreekuur van de CVA-nazorgverpleegkundige in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Bovendien kunt u, als u tussendoor vragen heeft, telefonisch of via e-mail [2]contact opnemen met de CVA-nazorgverpleegkundigen. Klik hier [3]voor meer informatie.

Begeleiding van de CVA-nazorgverpleegkundigen is gratis.

U kunt hier klikken [4]voor een filmpje over de begeleiding van de CVA-nazorgverpleegkundigen.

 

 

 

In gesprek met de CVA-nazorgverpleegkundige

IMG_1030 [5]In het gesprek met de CVA-nazorgverpleegkundige (tijdens een huisbezoek of  tijdens het spreekuur op de polikliniek neurologie) komt aan de orde op welke manier de beroerte die u heeft gehad, uw dagelijks leven beïnvloedt. Daarbij kan het gaan om praktische zaken zoals uw persoonlijke verzorging (aan- en uitkleden, toiletbezoek), het huishouden, werk, medicijnen, vervoersmogelijkheden en voorzieningen en aanpassingen in huis. Daarnaast kunnen ook veranderingen in uw sociale leven en de relatie met uw partner onderwerp van gesprek zijn.

IMG_1050 [6]De CVA-nazorgverpleegkundige kan samen met u naar passende oplossingen zoeken en u daarbij eventueel doorverwijzen naar andere hulpverleners of hulpverlenende instanties.

De CVA-nazorgverpleegkundigen werken nauw met elkaar samen, zodat u precies de zorg krijgt die u nodig heeft.