- Stroke Service Assen - https://www.strokeserviceassen.nl -

Naar het ziekenhuis

Bij verschijnselen die kunnen wijzen op een beroerte, moet u meteen het alarmnummer 112 bellen! Wacht niet af of de verschijnselen misschien vanzelf overgaan. Daarmee kan kostbare tijd verloren gaan.

Na het bellen van het alarmnummer wordt u met spoed per ambulance naar het Wilhelmina Ziekenhuis Assen gebracht. Meer informatie over de ambulancezorg in Drenthe vindt u hier [1].

De ambulance-ingang van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen [2]

De ambulance-ingang van het WZA.

Ambulancemedewerkers [3]

U wordt naar de eerste hulp gereden.