- Stroke Service Assen - https://www.strokeserviceassen.nl -

Plotseling opgenomen

Om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken en het herstel zo gunstig mogelijk te laten verlopen, wordt u na een CVA in het ziekenhuis opgenomen. Op de Spoedeisende Hulp wordt u onderzocht door een arts en worden onder andere een hartfilmpje en een hersenscan gemaakt. Daarna wordt u overgebracht naar een speciale afdeling voor patiënten die een CVA hebben gehad, de zogenaamde Stroke Unit. De Stroke Unit is onderdeel van de afdeling neurologie (B1). U verblijft daar de eerste 48 uur. U gaat dan naar huis of u blijft op de afdeling neurologie om verder te revalideren.

Meer informatie kunt u vinden onder:

Naar het ziekenhuis [1]

Eerste opvang [2]

Opname op de Stroke Unit [3]

Wie werken er? [4]

Contactpersoon en bezoektijden [5]

Na uw verblijf op de Stroke Unit [6]