Revalideren: Dagbehandeling in Anholt

Wanneer u na uw verblijf op de revalidatieafdeling van Geriatrische Revalidatie Zorg Anholt weernaar huisgaat, is het soms nodig om verder te revalideren. Dit kan op de afdeling Dagbehandeling van Anholt.

Wat kunt u verwachten?

Op de afdeling Dagbehandeling kunt u meedoen aan allerlei activiteiten. Onder andere zijn er een spel- en bewegingsgroep. Het aanbod is gericht op uw wensen.

Ook worden er verschillende therapieën gegeven, zoals fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. U krijgt een programma op maat, dat wil zeggen: helemaal afgestemd op uw wensen en behoeften.
Een therapie wordt meestal individueel gegeven. Soms oefent u samen met een paar anderen.
Naast alle activiteiten krijgt u voldoende ruimte om te rusten.

Het doel van dagbehandeling is dat u (samen met uw partner of andere naasten) leert omgaan met de nieuwe situatie waarin u door uw beroerte terecht bent gekomen. Om de behandeling tot een succes te maken, is het belangrijk dat u gemotiveerd bent om aan uzelf te werken.

Zorgleefplan

Om ervoor te zorgen dat uw dagbehandelingsprogramma zo goed mogelijk aansluit bij uw mogelijkheden en interesses, wordt er samen met u een plan gemaakt. Dit heet het zorgleefplan. Hierin staat wat u wilt bereiken met dagbehandeling en aan welke activiteiten en therapieën u wilt deelnemen. Als u afasie(een spraakprobleem) hebt, wordt er gebruik gemaakt van een communicatieschrift.

Eens in de zoveel tijd wordt met u besproken of de dagbehandeling het gewenste resultaat heeft. Als dat nodig is, kan het zorgleefplan worden aangepast.

Uw persoonlijke begeleider

U krijgt een persoonlijke begeleider. Deze stelt samen met u het zorgleefplan op, coördineert uw behandeling en is voor u het aanspreekpunt als u vragen heeft.

Met wie krijgt u verder te maken?

Tijdens de dagbehandeling krijgt u te maken met verschillende behandelaars en begeleiders. Dit kunnen zijn: een arts, een fysiotherapeut, een logopedist, een psycholoog, een ergotherapeut, een maatschappelijk werker en een verzorgende.

Teamverantwoordelijke

De teamverantwoordelijke van de afdeling Dagbehandeling is Anneke Kloosterman. Anneke is telefonisch bereikbaar op (0592) 33 82 23 of 06 22 28 67 82.
U kunt ook e-mailen naar: a.kloosterman@interzorg.nl

Kosten

Als u een indicatie heeft van het CIZ (Centrum IndicatiestellingZorg), valt dagbehandeling onder de AWBZ. Dit houdt onder andere in dat er afhankelijk van uw inkomen een eigen bijdrage wordt gevraagd.

Vervoer

Om naar de dagbehandeling te gaan en daarna weer naar huis, kunt u zonder extra kosten gebruikmaken van een (rolstoel)taxi. Houdt u er rekening mee dat u meestal met anderen in een taxi zit die ook naar de dagbehandeling gaan.

Uw persoonlijke begeleider kan u aanmelden bij de taxicentrale.

  • Op de afdeling Dagbehandeling krijgt u tussen de middag een warme maaltijd of een broodmaaltijd. Gedurende de dag is er koffie, thee en frisdrank.
  • Als u niet in de gelegenheid bent om naar de dagbehandeling te komen (bijvoorbeeld omdat u zich niet fit voelt of jarig bent), wilt u dat dan doorgeven rechtstreeks via telefoonnummer: (0592) 33 82 23 of via service loket van verpleeghuis Anholt telefoonnummer:(0592) 33 82 00.

De afdeling Dagbehandeling is op werkdagen open van 8.30 tot 17.00 uur.
In het weekend en op feestdagen is de afdeling gesloten.

Aanmelding

Nieuwe cliënten kunnen een kennismakingsbezoek plannen of aanmelden via het klantencentrum. Het klantencentrum is te bereiken op telefoonnummer: 0800-22 33 404 of een e- mail sturen naar: info@interzorg.nl


Print deze pagina Print deze pagina

Heeft u vragen?

Een vraag voor de CVA-nazorgverpleegkundigen?

Bel of mail

Een vraag voor CVA-vereniging ‘Hersenletsel.nl’?

Bel of mail

Nieuws

Europese Dag van de Beroerte 12 mei

Anders dan anders: Europese Dag van de Beroerte (EDvdB) 2020 Geen bijeenkomsten op meer dan 100 plaatsen in ons land, geen Hersenletsel on Tour... maar toch ook dit jaar een EDvdB, met ruim aandacht voor niet-aangeboren hersenletsel op sociale media! meer...