- Stroke Service Assen - https://www.strokeserviceassen.nl -

Hoe verder?

Na opname in het ziekenhuis en/of op een revalidatieafdeling komt u in aanmerking voor CVA-nazorg. De CVA-nazorgverpleegkundigen zijn neurologieverpleegkundigen gespecialiseerd in het begeleiden van patiënten die een CVA hebben gehad. Zij kunnen u thuis komen bezoeken (vanuit Icare Thuiszorg). Ook kunt u terecht op het spreekuur van de CVA-nazorgverpleegkundige in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen.

Op het moment dat u weer naar huis kunt, wordt de huisarts daarvan door het ziekenhuis of het verpleeghuis op de hoogte gebracht. De huisarts kan antwoord geven op medische vragen, verricht controles (bijvoorbeeld bloeddrukcontrole) en kan u adviseren bij problemen op het sociale of emotionele vlak. Als u niet meer thuis kunt wonen omdat u vanwege uw CVA zorg nodig heeft die u thuis niet kunt krijgen, kunt u in aanmerking komen voor opname in een verpleeghuis of woonzorgcentrum.

Voor ‘lotgenotencontact’ kunt u terecht bij de Hersenletsel.nl’ Deze vereniging steunt mensen die zelf of in hun naaste omgeving met de gevolgen van een CVA te maken hebben.

Meer informatie kunt u vinden onder:

Naar huis met CVA-nazorg [1]

Huisbezoeken [2]

CVA-nazorgspreekuur [3]

Controle door de huisarts [4]

Naar verpleeghuis Anholt [5]

Naar Woonzorgcentrum De Vijverhof [6]

De vereniging Hersenletsel.nl [7]

De vereniging ‘JongAssen’ [8]