Hoe verder?: Naar huis met CVA-nazorg

Eenmaal weer thuis na een opname in het ziekenhuis of verpleeghuis wordt vaak pas echt duidelijk met welke vragen en problemen u te maken heeft als gevolg van uw beroerte. Het dagelijks leven thuis is immers anders dan in een ziekenhuis of verpleeghuis. Thuis merkt u pas goed in hoeverre u uw oude bezigheden en werkzaamheden weer kunt oppakken. Dingen die u vroeger wel kon, kunt u misschien nu niet meer. Dat kan samenhangen met lichamelijke beperkingen maar misschien lukt het ook niet meer om met uw hoofd alles te doen zoals u dat vroeger gewend was. Ook kan er in uw gedrag iets veranderd zijn waardoor u anders functioneert dan voor uw beroerte. Zo is het mogelijk dat u heftiger of emotioneler reageert dan vroeger, of dat u veel sneller moe bent.

Het is belangrijk om vroegtijdig in te spelen op de problemen die u thuis tegenkomt. Op die manier kunt u voorkomen dat het van kwaad tot erger wordt. De CVA-nazorgverpleegkundigen kunnen u daarbij helpen.

Joséba komt op huisbezoek

Joséba komt op huisbezoek

De CVA-nazorgverpleegkundigen zijn neurologieverpleegkundigen gespecialiseerd in het begeleiden van patiënten die een beroerte (CVA) hebben gehad. Zij kunnen u thuis komen bezoeken (vanuit Icare Thuiszorg). Ook kunt u terecht op het spreekuur van de CVA-nazorgverpleegkundige in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Bovendien kunt u, als u tussendoor vragen heeft, telefonisch of via e-mailcontact opnemen met de CVA-nazorgverpleegkundigen. Klik hiervoor meer informatie.

Begeleiding van de CVA-nazorgverpleegkundigen is gratis.

U kunt hier klikkenvoor een filmpje over de begeleiding van de CVA-nazorgverpleegkundigen.

 

 

 

In gesprek met de CVA-nazorgverpleegkundige

IMG_1030In het gesprek met de CVA-nazorgverpleegkundige (tijdens een huisbezoek of  tijdens het spreekuur op de polikliniek neurologie) komt aan de orde op welke manier de beroerte die u heeft gehad, uw dagelijks leven beïnvloedt. Daarbij kan het gaan om praktische zaken zoals uw persoonlijke verzorging (aan- en uitkleden, toiletbezoek), het huishouden, werk, medicijnen, vervoersmogelijkheden en voorzieningen en aanpassingen in huis. Daarnaast kunnen ook veranderingen in uw sociale leven en de relatie met uw partner onderwerp van gesprek zijn.

IMG_1050De CVA-nazorgverpleegkundige kan samen met u naar passende oplossingen zoeken en u daarbij eventueel doorverwijzen naar andere hulpverleners of hulpverlenende instanties.

De CVA-nazorgverpleegkundigen werken nauw met elkaar samen, zodat u precies de zorg krijgt die u nodig heeft.


Print deze pagina Print deze pagina

Heeft u vragen?

Een vraag voor de CVA-nazorgverpleegkundigen?

Bel of mail

Een vraag voor CVA-vereniging ‘Hersenletsel.nl’?

Bel of mail

Nieuws

Wegwijzer Hersenletsel

Je vindt op deze website alles wat je kan helpen om op jouw manier te leven met hersenletsel. Van app tot advies, van boek tot behandeling, van welzijn tot wonen, van zorg tot zingeving. meer...