Wat is een mantelzorgcompliment en hoe vraag ik dat aan?

Terug naar Nuttige informatie: de mantelzorger

Mantelzorgers die langdurig en intensief een familielid, partner, vriend of kennis verzorgen kunnen geld krijgen van de overheid ‘het zgn. mantelzorgcompliment’.

Aanvragen mantelzorgcompliment vanaf 1 mei 2015 niet meer mogelijk

Vanaf 1 mei 2015 kunt u bij de sociale verzekeringsbank geen aanvragen meer doen voor het Mantelzorgcompliment. Door invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn de gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het waarderen van de mantelzorg.

Wilt u weten hoe mantelzorg in uw gemeente wordt gewaardeerd? Neem dan zelf contact op met uw gemeente.

 

 


Print deze pagina Print deze pagina

Heeft u vragen?

Een vraag voor de CVA-nazorgverpleegkundigen?

Bel of mail

Een vraag voor CVA-vereniging ‘Hersenletsel.nl’?

Bel of mail

Nieuws

Wegwijzer Hersenletsel

Je vindt op deze website alles wat je kan helpen om op jouw manier te leven met hersenletsel. Van app tot advies, van boek tot behandeling, van welzijn tot wonen, van zorg tot zingeving. meer...