Plotseling opgenomen: Na uw verblijf op de Stroke Unit

Op de Stroke Unit blijft u nooit langer dan 48 uur. Als deze 48 uur voorbij zijn, wordt bekeken in hoeverre u hersteld bent van uw beroerte en welke zorg u nog nodig heeft.

U gaat dan óf naar huis óf u blijft op de afdeling neurologie om verder te revalideren.

Informatie over de gang van zaken als u naar huis gaat, vindt u hier.Informatie over het vervolg op de afdeling neurologie vindt u hier.

Zorg na ontslag

Als u na uw opname in het WZA weer naar huis gaat, betekent dat niet automatisch dat u alles weer zelf kunt doen. De kans bestaat dat u in een of andere vorm nog zorg nodig hebt. Als dat het geval is, wordt tijdens uw verblijf in het ziekenhuis een transferverpleegkundige ingeschakeld. Deze komt bij u langs op de afdeling om te overleggen voor welke zorg u precies in aanmerking komt. Zonodig wordt uw partner of naaste familie daarbij ook uitgenodigd.

De transferverpleegkundige begint al in een vroeg stadium met het regelen van de benodigde zorg, zodat alles in orde is op het moment dat u het ziekenhuis verlaat. Uitgangspunt daarbij is steeds dat de zorg die u krijgt zo goed mogelijk aansluit bij uw wensen en behoeften.

De transferverpleegkundige heeft nauw contact met allerlei instanties en houdt vinger aan de pols totdat alles rond is. Zo kunt u er zeker van zijn dat u na uw vertrek uit het ziekenhuis de zorg krijgt die echt bij u past!


Print deze pagina Print deze pagina

Heeft u vragen?

Een vraag voor de CVA-nazorgverpleegkundigen?

Bel of mail

Een vraag voor CVA-vereniging ‘Hersenletsel.nl’?

Bel of mail

Nieuws

Bedankt Hilly!

Sommige mensen zijn onvervangbaar, maar gunnen we het van harte om het stokje over te dragen. Heel erg dankbaar zijn we dat we jarenlang mochten samenwerken met Hilly Nijenhuis. Haar inzet, trouw, liefde voor mantelzorgers, getroffenen en naasten, expertise en passie rondom CVA zijn enorm gewaardeerd. Dank je wel lieve Hilly namens #strokeserviceassen