Een CVA: Wat is een TIA?

Een TIA is een tijdelijke stoornis in de bloedtoevoer naar de hersenen.
TIA staat voor: Transient Ischemic Attack.

De verschijnselen van een TIA zijn dezelfde als van een CVA maar duren meestal niet langer dan twintig minuten. In ieder geval zijn ze binnen een dag verdwenen. Daarna is alles weer volledig normaal. Dit in tegenstelling tot een CVA, die wél blijvende gevolgen kan hebben.

Een TIA is dus eigenlijk een CVA die niet doorzet maar een TIA kan wel een voorbode zijn van een echte CVA!

TIA-service in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Na een TIA is er meer kans op een CVA. Daarom is het belangrijk dat u bij een TIA zo snel mogelijk contact opneemt met uw huisarts. (Dit geldt ook als u pas later bedenkt dat u een TIA heeft gehad). De huisarts zal u doorverwijzen naar de TIA-service van de polikliniek neurologie van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. In het ziekenhuis worden verschillende onderzoeken gedaan om de oorzaak van de TIA te achterhalen.

Onderzoek door de spoedarts.

Onderzoek door de arts.

In het Wilhelmina Ziekenhuis Assen meld u zich bij de polikliniek neurologie. U ontvangt informatie van de secretaresse over de volgende onderzoeken: bloedonderzoek, een ECG (hartfilmpje), een CT-scan van de hersenen en een Duplex-onderzoek (een echo-onderzoek van de halsslagaders). De onderzoeken vinden achtereenvolgend plaats. Daarna wordt u terugverwacht op de polikliniek neurologie alwaar de neuroloog u ontvangt. De neuroloog gaat met u in gesprek, voert onderzoek uit en stelt de diagnose. Indien de diagnose TIA/CVA wordt gesteld  wordt de behandeling en eventueel aanvullende onderzoeken gestart.

Voor informatie over een TIA, klik hier.


Print deze pagina Print deze pagina

Heeft u vragen?

Een vraag voor de CVA-nazorgverpleegkundigen?

Bel of mail

Een vraag voor CVA-vereniging ‘Hersenletsel.nl’?

Bel of mail

Nieuws

Bedankt Hilly!

Sommige mensen zijn onvervangbaar, maar gunnen we het van harte om het stokje over te dragen. Heel erg dankbaar zijn we dat we jarenlang mochten samenwerken met Hilly Nijenhuis. Haar inzet, trouw, liefde voor mantelzorgers, getroffenen en naasten, expertise en passie rondom CVA zijn enorm gewaardeerd. Dank je wel lieve Hilly namens #strokeserviceassen