Plotseling opgenomen: Wie werken er?

Op de Stroke Unit wordt nauw samengewerkt door hulpverleners van verschillende disciplines. Om alle onderdelen van de zorg zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, hebben zij wekelijks overleg. U krijgt in ieder geval te maken met een neuroloog en verpleegkundigen. Als dat nodig is, worden ook een revalidatiearts, een fysiotherapeut, een logopedist, een ergotherapeut en een medisch maatschappelijk werker ingeschakeld bij uw behandeling.

De behandelaars en verpleegkundigen met wie u te maken heeft, komen in ieder geval één keer per week bij elkaar om gezamenlijk te bespreken hoe het met u gaat.

De behandelaars en verpleegkundigen met wie u te maken heeft, komen in ieder geval één keer per week bij elkaar om gezamenlijk te bespreken hoe het met u gaat.

Neuroloog

De neuroloog is eindverantwoordelijk voor de medische zorg die u krijgt. Er werken in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen zes neurologen. Bij toerbeurt is een van hen gedurende een periode van een week afdelingsneuroloog. Tijdens uw opname op de Stroke Unit komt de afdelingsneuroloog dagelijks bij u langs om te kijken hoe het met u gaat. ‘s Avonds en ’s nachts nemen de neurologen voor elkaar waar. Zij zijn allemaal op de hoogte van uw gezondheidstoestand.

In het WZA werken zes neurologen. Van links naar rechts: J.B. van der Gaast, mw. A.E. Bollen, J.N. Wessel, mw. E.E. van ’t Riet, mw. D. Oenema.Dhr. W. Boekestein hier niet op de foto.

In het WZA werken zes neurologen. Van links naar rechts: mw. S Persoon, mw. A.E. Bollen, mw. D.G. Oenema, mw. E.E. van ‘t Riet, dhr. W. Boekestein en dhr J.N. Wessel.

 

Verpleegkundige

De verpleegkundigen op de Stroke Unit zijn gespecialiseerd in de zorg voor patiënten die een beroerte hebben gehad. Zij hebben een observerende en coördinerende taak. Daarnaast krijgt u van hen hulp bij uw persoonlijke verzorging (wassen, eten, aankleden), voorlichting over de gevolgen van uw beroerte en begeleiding bij het revalideren.

 Verpleegkundig team van de afdeling neurologie. (Het team is op de foto niet compleet.)

Verpleegkundig team van de afdeling neurologie. (Het team is op de foto niet compleet.)

Revalidatiearts

Om zo goed mogelijk te herstellen van een beroerte, is het meestal nodig dat u een revalidatieprogramma volgt. De gevolgen van een beroerte zijn voor iedere patiënt anders, daarom kan het revalidatieprogramma van persoon tot persoon verschillen. De revalidatiearts is degene die het revalidatieprogramma coördineert en bepaalt voor welke behandeling u in aanmerking komt (fysiotherapie, logopedie en/of ergotherapie) en welke voorzieningen er eventueel nodig zijn.

Fysiotherapeut

Na een beroerte kunt u problemen hebben met bewegen. Meestal is het dan zo dat u één kant van uw lichaam niet of niet goed kunt bewegen. De fysiotherapeut gaat samen met u aan de slag om de bewegingen te trainen waar u moeite mee heeft. Ook wordt gewerkt aan uw lenigheid, evenwicht en gevoel voor bewegen.

Bij verlammingsverschijnselen oefent de fysiotherapeut met u hoe u moet lopen met een rollator.

Bij verlammingsverschijnselen oefent de fysiotherapeut (hier: mw. C. Romme) met u hoe u moet lopen met een rollator.

Logopedist

Als gevolg van een beroerte kunnen er taalproblemen (afasie)  spraakproblemen(dysartrie) ontstaan. In die gevallen wordt een logopedist ingeschakeld. Bij een afasie doet de logopedist onder andere oefeningen om het taalbegrip te bevorderen en het vinden van woorden te vergemakkelijken.

In het geval van een dysartrie besteedt de logopedist aandacht aan de mondmotoriek en gevoelstoornissen in het gezicht en de mond.

Ook als u problemen heeft met slikken, kan de logopedist u helpen.

Met oefeningen, adviezen en eventueel het gebruik van hulpmiddelen probeert de logopedist  het communiceren en het eten en drinken te vergemakkelijken.

Ergotherapeut

Na een beroerte kunt u in uw dagelijks leven voor allerlei praktische moeilijkheden komen te staan. Wassen en aankleden kan bijvoorbeeld een probleem worden en ook bij uw dagelijkse activiteiten of op uw werk kunt u problemen tegenkomen. De ergotherapeut helpt u om ondanks uw beperkingen zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Als dat nodig is, kan de ergotherapeut u adviseren over hulpmiddelen of voorzieningen thuis.


Print deze pagina Print deze pagina

Heeft u vragen?

Een vraag voor de CVA-nazorgverpleegkundigen?

Bel of mail

Een vraag voor CVA-vereniging ‘Hersenletsel.nl’?

Bel of mail

Nieuws

Bedankt Hilly!

Sommige mensen zijn onvervangbaar, maar gunnen we het van harte om het stokje over te dragen. Heel erg dankbaar zijn we dat we jarenlang mochten samenwerken met Hilly Nijenhuis. Haar inzet, trouw, liefde voor mantelzorgers, getroffenen en naasten, expertise en passie rondom CVA zijn enorm gewaardeerd. Dank je wel lieve Hilly namens #strokeserviceassen