Een beroerte: Behandeling van een beroerte

Een herseninfarct

Bij een herseninfarct wordt een bloedvat in de hersenen afgesloten door een stolsel. Om blijvende schade te voorkomen, moet het bloedvat snel geopend worden. Er is een nieuwe behandeling om het stolsel in het hersenvat te verwijderen of op te lossen.

Snel ingrijpen bij een herseninfarct is nodig om blijvende schade te voorkomen, zoals spraakstoornissen of verlamming.

Tot nu toe bestaat de behandeling in de acute fase van een herseninfarct uit trombolyse. Bij trombolyse krijgt u via een infuus in de arm een medicijn toegediend om het stolsel op te lossen.

Om voor trombolyse in aanmerking te komen, moet u na een beroerte zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. Hoe eerder er gestart wordt met de behandeling, hoe meer kans op herstel. Elke minuut sterft hersenweefsel af en wordt de kans op herstel minder. Vier en een half uur na het optreden van het herseninfarct wegen de risico’s van de behandeling (bloedingen) niet meer op tegen de voordelen.

Het is dus van groot belang om bij verschijnselen van een beroerte direct 112 te bellen!

Trombolyse wordt uitgevoerd op de Stroke Unit van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, een onderdeel van de afdeling neurologie speciaal voor mensen die een beroerte hebben gehad.

Nieuwe manier om bloedvat te openen

Bij de nieuwe behandeling vindt de behandeling in het bloedvat zelf plaats (endovasculaire behandeling). De arts benadert het afgesloten bloedvat van binnenuit met een katheter. Deze wordt via een slagader in de lies naar de plek van de verstopping gebracht.

De behandeling in het bloedvat in de hersenen kan bestaan uit:

  • toedienen van een stolseloplossend middel (intra-arteriële trombolyse)
  • mechanische verwijdering van het stolsel (trombectomie)
  • combinatie van beide methoden

De nieuwe behandeling moet binnen 6 uur na het ontstaan van de symptomen starten.

Nog geen standaardbehandeling

De behandeling vereist kennis en ervaring. Daarom vindt hij alleen plaats in ziekenhuizen die al ervaring hebben opgedaan naar deze methode. Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen heeft hierover afspraken met het UMCG gemaakt.

De behandeling is ook niet voor elke patiënt geschikt. Eerst krijgt iemand met symptomen van een beroerte een CT-scan om te zien of het om een bloeding of infarct gaat. Vervolgens beoordeelt de neuroloog of trombolyse mogelijk is.

De nieuwe methode wordt pas overwogen:

  • tijdens trombolyse én
  • als de CT-scan laat zien dat een groot vat in de hersenen afgesloten is, en het dus om een ernstig herseninfarct gaat

Meer onderzoek is nodig om te kijken of deze behandeling in de toekomst de standaardbehandeling wordt.

Een hersenbloeding

Meestal lost na een hersenbloeding het bloed vanzelf op, net als bij een bloeduitstorting op een andere plaats.

Slechts heel zelden is het zinvol om het opgehoopte bloed in de hersenen operatief te verwijderen om de hersendruk te verminderen of een operatie om de kans op een herhaling van de bloeding te verminderen.

Bron: De Nederlandse Hartstichting

Print deze pagina Print deze pagina

Heeft u vragen?

Een vraag voor de CVA-nazorgverpleegkundigen?

Bel of mail

Een vraag voor CVA-vereniging ‘Hersenletsel.nl’?

Bel of mail

Nieuws

Europese Dag van de Beroerte 12 mei

Anders dan anders: Europese Dag van de Beroerte (EDvdB) 2020 Geen bijeenkomsten op meer dan 100 plaatsen in ons land, geen Hersenletsel on Tour... maar toch ook dit jaar een EDvdB, met ruim aandacht voor niet-aangeboren hersenletsel op sociale media! meer...