Revalideren: Revalidatieafdeling Rietmarke Anholt

Laif-fotografie-Productfotografie-Anholt-49Aan het einde van uw opname in het ziekenhuis wordt bekeken in hoeverre u bent hersteld van uw beroerte en welke zorg u na uw ontslag uit het ziekenhuis nodig heeft.

Als u verder moet revalideren en u kunt (nog) niet naar huis, gaat u meestal naar Geriatrische Revalidatie Zorg Anholt, revalidatieafdeling Rietmarke.

 

Laif-fotografie-Productfotografie-Anholt-47Laif-fotografie-Productfotografie-Anholt-43

 

 

 

 

 

 

Afdeling Rietmarke is een revalidatieafdeling bestemd voor mensen die een beroerte hebben gehad. De verzorging, behandeling en begeleiding zijn in handen van gespecialiseerde medewerkers.

De afdeling biedt ruimte aan 24 bedden. U heeft een eigen kamer.

Hoe lang u op de afdeling Rietmarke blijft, hangt af van uw herstel. De duur van een verblijf kan variëren van enkele weken tot een paar maanden.

Revalidatieprogramma

Het revalidatieprogramma valt onder verantwoordelijkheid van de verpleeghuisarts. Aan het begin van uw verblijf op afdeling Rietmarke spreekt de arts met u af hoe u verder gaat revalideren en verder gaat werken aan uw herstel.

Voordat de revalidatie van start gaat, wordt eerst onderzocht welke beperkingen u heeft overgehouden aan uw beroerte. Het doel van de revalidatie is om samen met u te gaan werken aan het herstel van lichaamsfuncties, voor zover dat mogelijk is.

Gedurende uw revalidatieperiode kunt u te maken krijgen met veel verschillende behandelaars. Welke behandeling(en) u krijgt, is afhankelijk van uw klachten. De een heeft na een beroerte hulp nodig om weer te kunnen staan of lopen en de ander heeft bijvoorbeeld hulp nodig bij het spreken.

Zeker in de eerste weken is het heel gewoon als u hulp nodig heeft bij het wassen en aankleden, het eten en naar het toilet gaan. Dit wordt gedaan door de verzorgenden van de afdeling. Omdat het belangrijk is dat u zich weer zo goed mogelijk zelf leert redden, wordt u gestimuleerd om zoveel mogelijk zelf te doen.

Soms zijn er voor uw revalidatie speciale voorzieningen nodig.  Als u moeite heeft met lopen, kan het bijvoorbeeld nodig zijn dat er een rolstoel wordt aangemeten.

Behandelteam

Laif-fotografie-Productfotografie-Anholt-59

Een aantal behandelaars van het behandelteam van afdeling Rietmarke

Het behandelteam van afdeling Rietmarke bestaat uit hulpverleners van allerlei disciplines:

  • De verpleeghuisarts is uw hoofdbehandelaar. Zij kan in overleg met u andere behandelaars inschakelen.
  • De afdelingsverantwoordelijke heeft de dagelijkse leiding van afdeling Rietmarke.
  • De persoonlijk begeleider coördineert de dagelijkse zorg en is uw vaste aanspreekpunt en begeleider.
  • De fysiotherapeut werkt met u aan een juiste houding, uw evenwicht en oefent zonodig met opstaan, zitten, staan en/of lopen.Ook kan de fysiotherapeut advies geven over vele andere zaken, zoals loophulpmiddelen en eventuele neuropsychologische problemen. Dit laatste gaat in samenwerking met andere disciplines, zoals ergotherapie, logopedie en psychologie.

Laif-fotografie-Productfotografie-Anholt-37

  • De ergotherapeut helpt u om ondanks uw beperkingen weer zo zelfstandig mogelijk te functioneren. De ergotherapeut geeft onder andere trainingen voor het herstel van uw arm/handfunctie en kijkt samen met u of er praktische aanpassingen of hulpmiddelen nodig zijn om dagelijkse activiteiten uit te voeren, zoals wassen en aankleden of eten en drinken.

Laif-fotografie-Productfotografie-Anholt-40

  • De diëtist kan advies geven als u speciale voeding nodig heeft.
  • De logopedist wordt ingeschakeld als u taalproblemen (afasie) heeft of problemen met spreken (dysartrie). Ook als u moeite heeft met slikken, kan de logopedist u helpen.
De logopedist (mw. L. Woest) oefent eventueel met u woord herkenning.

De logopedist (hier: mw. L. Woest) oefent eventueel met u woordherkenning.

  • De psycholoog onderzoekt u als u geheugen- of gedragsproblemen heeft.
  • De maatschappelijk werker en de geestelijk verzorger kunnen u (en uw partner) begeleiden om zo goed mogelijk om te gaan met de gevolgen van een beroerte.
Multidisciplinair overleg

Multidisciplinair overleg

Bezoektijden

Op de afdeling Rietmarke gelden geen vaste bezoektijden, maar in verband met de maaltijden en het revalidatieprogramma kan uw bezoek over het algemeen het beste na 15.00 uur komen.

Omdat het mogelijk is dat er na 15.00 uur ook nog behandelingen plaatsvinden, is het handig als uw bezoek van tevoren even overlegt.

Na uw verblijf op afdeling Rietmarke

Laif-fotografie-Productfotografie-Anholt-30Na een kortere of langere periode van revalidatie komt er een moment dat u afdeling Rietmarke weer verlaat.

De verpleeghuisarts bekijkt samen met de andere leden van het behandelteam in hoeverre u zelfstandig kunt functioneren en of u wel of niet naar huis kunt.

Laif-fotografie-Productfotografie-Anholt-1

Als u voldoende zelfredzaam bent, kunt u weer naar huis.Eventueel gaat u vanuit huis gedurende een aantal weken nog een paar dagen per week naar de afdeling Dagbehandeling van Anholt.

Bent u niet in staat om terug te gaan naar huis, dan heeft u de mogelijkheid om naar een verzorgingshuis te gaan of om te verhuizen naar 1 van de verblijfsafdelingen van Anholt of naar een ander verpleeghuis. De verpleeghuisarts bespreekt met u en uw partner of familie wat in uw geval het beste is.

U kunt ook informatie krijgen over de lotgenotenvereniging ‘Hersenletsel.nl’. Klik hier.


Print deze pagina Print deze pagina

Heeft u vragen?

Een vraag voor de CVA-nazorgverpleegkundigen?

Bel of mail

Een vraag voor CVA-vereniging ‘Hersenletsel.nl’?

Bel of mail

Nieuws

Bedankt Hilly!

Sommige mensen zijn onvervangbaar, maar gunnen we het van harte om het stokje over te dragen. Heel erg dankbaar zijn we dat we jarenlang mochten samenwerken met Hilly Nijenhuis. Haar inzet, trouw, liefde voor mantelzorgers, getroffenen en naasten, expertise en passie rondom CVA zijn enorm gewaardeerd. Dank je wel lieve Hilly namens #strokeserviceassen