Contact

Hieronder vindt u de contactgegevens van de deelnemende organisaties van Stroke Service Assen, Centrum voor Revalidatie Beatrixoord en de Nederlandse CVA-vereniging ‘Hersenletsel.nl’.

Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Icare Thuiszorg
Interzorg Noord-Nederland, verpleeghuis Anholt
Zorggroep Drenthe, de Vijverhof
Centrum voor Revalidatie-UMCG, locatie Beatrixoord
Nederlandse CVA-vereniging Hersenletsel.nl

Voor het adres van onze Facebookpagina klik hier.

Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen is een vooruitstrevend ziekenhuis dat zijn specialistische zorg afstemt op u en actief samenwerkt met andere zorgaanbieders. Het goed aansluiten van de ziekenhuiszorg, de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen en extramurale zorg leidt tot snelle doorstroming en korte wachttijden. Daardoor kunnen bewoners van Assen en omgeving beter en sneller geholpen worden. Het Wilhelmina ziekenhuis Assen biedt professionele en kwalitatief goede zorg met een goede service in een moderne accommodatie aan.

Adres
Europaweg-Zuid 1
9401 RK Assen

Contact

 • Website
 • Centraal telefoonnummer: (0592) 32 55 55
 • Stroke Unit en verpleegafdeling neurologie (B1), telefoonnummer: (0592) 32 55 17
 • Jan Willem Hoving, verpleegkundig specialist, telefoonnummer: (0592) 32 57 26 E-mail: Jan-Willem.Hoving@wza.nl
 • Mathilde Spoelstra, CVA-nazorgverpleegkundige, telefoonnummer:(0592)-32 52 40(dinsdag) tot 1 september 2021. E-mail: Mathilde.spoelstra@wza.nl
 • Afdeling revalidatie, telefoonnummer: (0592) 32 53 11
 • Afdeling fysiotherapie, telefoonnummer: (0592) 32 53 10
 • Afdeling ergotherapie, telefoonnummer: (0592) 32 53 18
 • Afdeling logopedie, telefoonnummer: (0592) 32 53 17
 • Afdeling medisch maatschappelijk werk, telefoonnummer: (0592) 32 53 68
 • Afdeling diëtetiek, telefoonnummer: (0592) 32 53 99.  E-mail: dietetiek@wza.nl

 

Icare Thuiszorg

Icare is onderdeel van Espria.  Icare(Espria) zorgt dat u zelf de regie over uw eigen leven houdt en kunt blijven meedoen in de samenleving.  Icare wilt u daarbij een zo goed mogelijke bestaanskwaliteit bieden. Icare biedt wonen, service en zorg aan. U bepaalt bij Icare zelf welke zorg u wilt afnemen en hoe dat moet gebeuren. Samen met u inventariseert Icare uw zorgbehoeften en stelt Icare een passend zorgpakket samen.

Contact

 

Interzorg Noord-Nederland, verpleeghuis Anholt

Anholt maakt deel uit van Stichting ‘Interzorg Noord – Nederland’. Binnen Interzorg geldt ieder mens als een uniek individu die functioneert als een lichamelijke, geestelijke en sociale eenheid. Dit betekent ondermeer dat  samen met u en eventueel met uw partner, bekeken wordt welke zorg u nodig heeft. Niet alleen lichamelijke zorg, maar ook zorg op geestelijk en/of sociaal gebied. Anholt heeft geen levensbeschouwelijke achtergrond, maar het spreekt vanzelf dat zorgvuldig wordt omgegaan met ethische kwesties. U mag van Anholt verwachten dat u op respectvolle wijze zal worden begeleid, verpleegd en verzorgd, in een rustige en goed uitgeruste accommodatie.

Adres
P. Krügerstraat 1
9401 AG Assen

Contact

 • Website
 • Centraal telefoonnummer: (0592) 33 82 00
 • Margreet van der Beek, afdelingsverantwoordelijke Geriatrische revalidatie afdeling.  E-mail: M.vanderBeek@interzorg.nl

Zorggroep Drenthe, de Vijverhof

De Vijverhof is een woonzorgcentrum voor ouderen.
De vrijheid om het leven naar eigen keuze in te richten is een belangrijk uitgangspunt. Dit betekent dat de zorgverlening die de Vijverhof biedt, zoveel mogelijk aansluit op de wensen en mogelijkheden van de ouder wordende mens. De Vijverhof biedt zorgverlening en activiteiten aan de bewoners van het woonzorgcentrum, maar ook voor u, als zorgvrager, buiten de Vijverhof. Ook levert de Vijverhof thuiszorg in Assen.

Adres
Vredeveldseweg 75
9404 CC Assen

Contact

 

Centrum voor Revalidatie-UMCG, locatie Beatrixoord

Het Centrum voor Revalidatie wilt mensen met beperkingen helpen met een zelfstandige terugkeer in de maatschappij. Het Centrum voor Revalidatie wilt daarbij voldoen aan de verwachting van u, als zorgvrager, en deze waar mogelijk overtreffen.

Adres
Dilgtweg 5
9705 RB Haren

Contact

 • Website
 • Centraal telefoonnummer: (050) 533 84 01

 

Nederlandse CVA-vereniging Hersenletsel.nl

De Nederlandse CVA-vereniging komt op voor de belangen van mensen die zelf een beroerte hebben gehad of mensen die in hun naaste omgeving iemand hebben die door een beroerte is getroffen.

Contact


Print deze pagina Print deze pagina

Heeft u vragen?

Een vraag voor de CVA-nazorgverpleegkundigen?

Bel of mail

Een vraag voor CVA-vereniging ‘Hersenletsel.nl’?

Bel of mail

Nieuws

Wegwijzer Hersenletsel

Je vindt op deze website alles wat je kan helpen om op jouw manier te leven met hersenletsel. Van app tot advies, van boek tot behandeling, van welzijn tot wonen, van zorg tot zingeving. meer...