Hoe verder?: Huisbezoeken

Wanneer u weer thuis bent, nemen de CVA-nazorgverpleegkundigen van Icare Thuiszorg (Joseba Meertens & Marian Broeksema) telefonisch contact met u op om een afspraak te maken voor een huisbezoek. U kunt ze ook zélf bellen voor een huisbezoek.

Joséba Meertens

Meestal is dat ongeveer twee weken na uw thuiskomst. Soms gaat er wat meer tijd overheen, maar in ieder geval binnen zes weken.

De huisbezoeken van de CVA-nazorgverpleegkundigen zijn bedoeld voor iedereen die na een CVA weer thuiskomt. U komt dus voor een huisbezoek in aanmerking als u na een opname in het ziekenhuis weer naar huis gaat, maar ook als u eerst nog enige tijd in revalidatie bent geweest in Anholt, de Boshof, Beatrixoord of Maartenshof.

Als daar behoefte aan is, kan de CVA-nazorgverpleegkundige na het eerste huisbezoek bij u terugkomen voor een of meer vervolgbezoeken.


Print deze pagina Print deze pagina

Heeft u vragen?

Een vraag voor de CVA-nazorgverpleegkundigen?

Bel of mail

Een vraag voor CVA-vereniging ‘Hersenletsel.nl’?

Bel of mail

Nieuws

CVA keuzehulp bij ontslagbestemming

De CVA keuzehulp is ontwikkeld om patiënten en zorgverleners te ondersteunen bij het maken van een weloverwogen keuze in de ontslagbestemming. meer...