Revalideren: Revalideren na een beroerte

Na een beroerte is er vaak sprake van enig spontaan herstel, maar niet altijd. De mate waarin dit gebeurt verschilt van persoon tot persoon. Om verder te herstellen heeft u meestal revalidatie nodig. De revalidatie is vooral bedoeld om herstel te stimuleren, maar ook om verantwoord te leren omgaan met uw lichamelijke beperkingen. Soms is revalidatie niet nodig en kunt u na uw verblijf op de Stroke Unit meteen weer naar huis.

Welke behandeling(en) u krijgt, is afhankelijk van uw klachten. Zo kunt u bijvoorbeeld fysiotherapie krijgen, logopedie of ergotherapie. Ook een gesprek met een medisch maatschappelijk werker bestaat tot de mogelijkheden. In de meeste gevallen bestaat een revalidatieprogramma uit een combinatie van behandelingen.

Met revalideren wordt zo snel mogelijk na uw beroerte begonnen, nog tijdens uw opname in het ziekenhuis. Na uw opname kunt u, als dat nodig is, op een andere plek verder revalideren.

Als u na uw opname naar huis gaat, kunt u van daaruit poliklinisch revalideren in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Ook kunt u zelf hulpverleners bij u in de buurt inschakelen, bijvoorbeeld een fysiotherapeut, om verder aan uw herstel te werken.

Gaat u na uw verblijf in het ziekenhuis niet (meteen) naar huis, dan kunt u voor verdere revalidatie terecht op de revalidatieafdeling Rietmarkevan verpleeghuis Anholt. Een enkele keer vindt de revalidatiebehandeling plaats in het Centrum voor Revalidatie UMCG, locatie Beatrixoord.


Print deze pagina Print deze pagina

Heeft u vragen?

Een vraag voor de CVA-nazorgverpleegkundigen?

Bel of mail

Een vraag voor CVA-vereniging ‘Hersenletsel.nl’?

Bel of mail

Nieuws

Europese Dag van de Beroerte 12 mei

Anders dan anders: Europese Dag van de Beroerte (EDvdB) 2020 Geen bijeenkomsten op meer dan 100 plaatsen in ons land, geen Hersenletsel on Tour... maar toch ook dit jaar een EDvdB, met ruim aandacht voor niet-aangeboren hersenletsel op sociale media! meer...