Hoe verder?: CVA-nazorgspreekuur

Ongeveer zes weken na uw verblijf in het ziekenhuis of revalidatiecentrum heeft u een afspraak met de CVA-nazorgverpleegkundige( Mathilde Spoelstra) of verpleegkundig specialist( Marian Kuper) op de polikliniek neurologie van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen.

Met de CVA-nazorgverpleegkundige of verpleegkundig specialist heeft u een gesprek over allerlei zaken die het gevolg zijn van uw CVA.

IMG_1460_7d0

Onderzoek naar kracht

Daarnaast wordt uw bloeddruk gemeten en wordt onderzocht hoe krachtig en vaardig u bent aan de kant van uw lichaam die door het CVA is getroffen.

IMG_1465_a8f

Onderzoek naar kracht

Ook als u niet direct een probleem ervaart of een vraag heeft, kan het toch de moeite waard zijn om het spreekuur te bezoeken.

Het spreekuur is nadrukkelijk ook bedoeld voor uw partner of iemand anders uit uw naaste omgeving. Een ernstig CVA kan de relatie met uw partner en andere naasten ingrijpend beïnvloeden. Het kan zinvol zijn om daar met de CVA-nazorgverpleegkundige of verpleegkundig specialist over te praten.

De CVA-nazorgverpleegkundige heeft regelmatig overleg met de neurologen. Als dat nodig is, kan zij voor u een controle-afspraak maken bij een van de neurologen.


Print deze pagina Print deze pagina

Heeft u vragen?

Een vraag voor de CVA-nazorgverpleegkundigen?

Bel of mail

Een vraag voor CVA-vereniging ‘Hersenletsel.nl’?

Bel of mail

Nieuws

Bedankt Hilly!

Sommige mensen zijn onvervangbaar, maar gunnen we het van harte om het stokje over te dragen. Heel erg dankbaar zijn we dat we jarenlang mochten samenwerken met Hilly Nijenhuis. Haar inzet, trouw, liefde voor mantelzorgers, getroffenen en naasten, expertise en passie rondom CVA zijn enorm gewaardeerd. Dank je wel lieve Hilly namens #strokeserviceassen