Revalideren: Revalidatieafdeling Interzorg Anholt

Werken aan herstel na een beroerte op de revalidatieafdeling in Anholt

 

Wanneer u een beroerte heeft gehad – een herseninfarct of hersenbloeding – en u moet revalideren, maar thuis is daarvoor niet de aangewezen plek, kunt u terecht op de revalidatieafdeling van Interzorg Anholt (Assen). Op deze afdeling werkt u onder professionele begeleiding stapsgewijs aan uw herstel.

De zichtbare & onzichtbare gevolgen…

De beroerte heeft waarschijnlijk zichtbare en onzichtbare gevolgen gehad.

Aan het begin van uw verblijf op revalidatie afdeling spreekt de arts (specialist ouderengeneeskunde), samen met andere behandelaren, met u over deze gevolgen en hoe u samen kunt werken aan uw herstel.
Daarbij komen o.a. de volgende vragen aan bod:

 • Wat wilt u graag weer kunnen?
 • Wat zijn mogelijkheden?
 • Hoe lang verwachten we dat de revalidatie gaat duren?

De afspraken die u daarover samen maakt, worden vastgelegd in uw behandelplan.

Stap voor stap
Vanaf het begin van uw verblijf  begint u met uw revalidatie. Dat kan met fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, advies van een diëtist en/of begeleiding van een psycholoog, maatschappelijk werker of geestelijk verzorger. Om uw zelfredzaamheid te vergroten, wordt u gestimuleerd om wat u al kunt, zelf te blijven doen.

 Samen met uw naasten
Bij uw revalidatie wordt ook – uiteraard met uw goedvinden – uw naaste betrokken. Want een beroerte krijg je niet alleen. Ook voor uw naasten verandert het leven. Samen ervaren wat al lukt en wat nog niet, samen oefenen en alledaagse dingen weer doen, vormt een onderdeel van de revalidatie.


Het behandelteam
Er zijn verschillende behandelaars die u helpen om te revalideren, zoals dat met u is afgesproken. Welke behandelaren dat zijn en hoe uw behandeling eruitziet, is afhankelijk van die afspraken.

Het behandelteam van de revalidatieafdeling wordt gevormd door de volgende professionals:

 • De arts (specialist ouderengeneeskunde) is uw hoofdbehandelaar.
 • De persoonlijk begeleider coördineert de dagelijkse zorg en is uw vaste aanspreekpunt en begeleider.
 • De fysiotherapeut werkt met u aan de vaardigheden als opstaan, zitten, staan en/of lopen. De fysiotherapeut adviseert u ook over alle (andere) mogelijkheden waar het gaat over bewegen.
 • De ergotherapeut kijkt met u naar praktische aanpassingen of hulpmiddelen om dagelijkse activiteiten uit te kunnen voeren. Ook is er aandacht voor het herstel van de functie van uw armen en handen.
 • De diëtist geeft voedingsadviezen
 • De logopedist wordt ingeschakeld als u moeite heeft met taal, spraak en/of slikken.
 • De psycholoog komt in beeld wanneer u stemmings-, geheugen- en/of gedragsproblemen heeft.
 • De maatschappelijk werker en de geestelijk verzorger kunnen u (en uw naaste) begeleiden om zo goed mogelijk om te gaan met de gevolgen van een beroerte.

Goed voorbereid naar huis
Zodra het moment van vertrek in zicht is, bereidt het behandelteam dat samen met u – en bij voorkeur met uw naaste – zorgvuldig voor. Als u voldoende zelfredzaam bent, kunt u weer naar huis. Thuis kan de revalidatie eventueel voortgezet worden door de behandelaren van INNBalanZ.
Als terugkeer naar huis niet mogelijk blijkt, bespreekt de arts met u en uw naasten wat de mogelijkheden zijn.


Print deze pagina Print deze pagina

Heeft u vragen?

Een vraag voor de CVA-nazorgverpleegkundigen?

Bel of mail

Een vraag voor CVA-vereniging ‘Hersenletsel.nl’?

Bel of mail

Nieuws

Wegwijzer Hersenletsel

Je vindt op deze website alles wat je kan helpen om op jouw manier te leven met hersenletsel. Van app tot advies, van boek tot behandeling, van welzijn tot wonen, van zorg tot zingeving. meer...