Revalideren: Revalidatiecentrum Beatrixoord

Revalidatieprogramma

Als u na uw vertrek uit het ziekenhuis nog niet direct in staat bent om naar huis te gaan, komt u mogelijk in aanmerking voor een opname in het Centrum voor Revalidatie-UMCG, locatie Beatrixoord. Dit geldt met name voor patiënten die een intensief revalidatieprogramma aankunnen.

U volgt dan een revalidatieprogramma waarbij, afhankelijk van uw klachten, aandacht is voor zelfzorg, mobiliteit, communicatie, relaties en/of dagbesteding. Ook uw eventuele partner wordt bij de behandeling betrokken.

Tijdens uw revalidatiebehandeling kunt u te maken krijgen met hulpverleners van verschillende disciplines: een revalidatiearts, verpleegkundigen en verzorgenden, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een logopedist, een klinisch linguïst (een deskundige op het gebied van taalontwikkeling en taalstoornissen), een activiteitentherapeut, een bewegingsagoog, een muziektherapeut, een maatschappelijk werker, een psycholoog, psychologisch medewerkers en/of een diëtist.

Een revalidatiebehandeling duurt gemiddeld 2,5 maand. Zonodig wordt de behandeling poliklinisch voortgezet. 

Beatrixoord

Centrum voor Revalidatie-UMCG, locatie Beatrixoord.

 

Poliklinische revalidatie in Centrum voor Revalidatie-UMCG, locatie Beatrixoord

Als u na uw opname in het ziekenhuis weer thuis bent maar u moet nog revalideren, vindt poliklinische nabehandeling meestal plaats in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Soms is het nodig dat dit in het Centrum voor Revalidatie-UMCG, locatie Beatrixoord  gebeurt. Dit houdt in dat u voor een paar dagdelen naar het Centrum voor Revalidatie-UMCG locatie Beatrixoord gaat en daar de therapieën krijgt die u nodig heeft.

Het is mogelijk dat u na uw CVA geen lichamelijke beperkingen (meer) heeft maar wel psychische problemen, bijvoorbeeld concentratiemoeilijkheden, emotionele problemen of veranderingen in uw gedrag. In dat geval kunt u in aanmerking komen voor het behandelprogramma Poliklinische Cognitieve Revalidatie. Dit programma is erop gericht dat u beter leert omgaan met geheugen- en concentratiestoornissen en met verminderde mentale belastbaarheid.

Bereikbaarheid
Adres en telefoonnummer vindt u onder Contact


Print deze pagina Print deze pagina

Heeft u vragen?

Een vraag voor de CVA-nazorgverpleegkundigen?

Bel of mail

Een vraag voor CVA-vereniging ‘Hersenletsel.nl’?

Bel of mail

Nieuws

Wegwijzer Hersenletsel

Je vindt op deze website alles wat je kan helpen om op jouw manier te leven met hersenletsel. Van app tot advies, van boek tot behandeling, van welzijn tot wonen, van zorg tot zingeving. meer...