Hersenletsel on Tour doet Friesland, Groningen en Drenthe aan!

Ruim 6 jaar geleden hebben vijftig mensen, het merendeel getroffen door NAH, voor het eerst door een deel van Nederland gefietst. Met dit evenement werd onder meer aandacht gevraagd voor diverse hersenaandoeningen, bekend als Niet Aangeboren Hersenletsel, kortweg NAH. Naast traumatisch hersenletsel door bijvoorbeeld een ongeval, zijn beroertes (CVA), Multiple Sclerose, Parkinson, Epilepsie, zuurstofgebrek na reanimatie en hersentumoren belangrijke oorzaken van NAH. 

Per jaar zijn er ongeveer 85.000 nieuwe gevallen van traumatisch hersenletsel en ruim 40.000 nieuwe beroertes (CVA en TIA). 500.000 mensen in Nederland leven met de gevolgen.        Daarom hebben wij dit initiatief na vijf jaar weer opgepakt. Enerzijds om permanent de aandacht te vestigen op alle vormen van NAH en de gevolgen voor getroffenen en hun naasten. Anderzijds omdat in beweging komen en blijven voor mensen met NAH van groot belang is!

Na 2 geslaagde edities, Gelderland en Overijssel in 2016 en Noord Brabant en Limburg in 2017 willen wij dit jaarlijks, in telkens wisselende provincies, herhalen. In 2018 doet Hersenletsel on Tour Friesland, Groningen en Drenthe aan! We gaan weer met NAH getroffenen en hun lotgenoten door deze mooie provincies fietsen. Zodoende hopen we, naast de nodige aandacht, nieuwe revalidatie fiets- en loopmiddelen bijeen te fietsen. Daarbij worden revalidatiecentra en/of ziekenhuizen aangedaan, waar de zorg voor NAH een belangrijke plaats inneemt.      

Hersenletsel on Tour is een werkgroep geworden binnen de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl. Hersenletsel.nl. is ontstaan door samenvoeging van de CVA vereniging Samen Verder, (Cerebro Vasculair Accident), de Afasie Vereniging Nederland, (AVN) en Cerebraal.

 

Europese dag van de Beroerte

Deze bijzondere dag, de 2e dinsdag in mei, gebruiken we om extra aandacht te vragen voor NAH. Op deze dag is ook ieder jaar de finish van onze fietstocht.

De tocht zal in 2018 beginnen op donderdag 3 mei en op dinsdag 8 mei, de Europese dag van de Beroerte, eindigen. De etappeplaatsen zijn (nog) niet allemaal bekend, wel dat het in 2018 gaat gebeuren in de mooie fietsprovincies Friesland, Groningen en Drenthe!

Wij kunnen maximaal 20 weekfietsers herbergen, waarvan een deel met aangepaste lig- en duofietsen de hele tour zullen kunnen rijden. Daarnaast hebben we elke dag wisselende ‘’gast’’ fietsers, die 1 etappe meerijden. Qua aantal is het geen groot evenement, maar wanneer het te groot zou worden, is het voor mensen met NAH al snel te druk, bijv. vanwege prikkelgevoeligheid.

We hebben enkele duofietsen met trapondersteuning bij ons, waardoor ook de minder mobiele mensen mee kunnen. Verder krijgen we de steun van de diverse revalidatiecentra, het Rode Kruis en een revalidatie technicus. Op de diverse etappeplaatsen kunnen lezingen, workshops en sponsoractiviteiten worden georganiseerd.

Wij zoeken enthousiaste deelnemers, getroffen door diverse vormen van NAH, en hun lotgenoten. Met name mensen uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe worden gevraagd zich aan te melden!

Men kan zich al opgeven via http://www.hersenletselontour.nl, maar let wel: HET IS EEN VOORLOPIGE AANMELDING! Indien het aantal aanmeldingen groter zal zijn dan het aantal beschikbare plaatsen, dan zal de deelnemerslijst door loting tot stand komen! In maart wordt de definitieve deelnemerslijst vastgesteld. De mensen die dan zijn aangemeld, ontvangen een rekening van de penningmeester. Pas na betaling is de deelname definitief.

Tarieven:                                                                                                                                

– leden van Hersenletsel.nl betalen als weekfietser € 150,-.

– niet leden betalen als weekfietser € 185,-.

– dag fietsers betalen € 30,- per dag.

Voor inschrijving en verdere info, zoals straks de definitieve etappeplaatsen, beschikbare plaatsen voor dag etappes, etc. check facebook of de website http://hersenletselontour.nl/

Donaties:                                                                                                                              

Op deze sportieve manier willen we ook graag sponsorgelden werven voor revalidatie fiets- en loopmiddelen. In beweging komen en blijven is voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel van groot belang! Nieuwe leden en donateurs voor Hersenletsel.nl zijn natuurlijk ook van harte welkom! Donaties kunnen worden gedaan op onderstaand rekeningnummer.

IBAN: NL 82 INGB 0006 6523 56 ten name van Hersenletsel on Tour.

Voor verdere informatie:

Website: http://www.hersenletselontour.nl

Email: info@hersenletselontour.nl

Facebook: www.facebook.com/hersenletselontour

Website patiëntenvereniging:  https://www.hersenletsel.nl/

Website Dag van de Beroerte: http://www.dagvandeberoerte.nl/


Print deze pagina Print deze pagina

Heeft u vragen?

Een vraag voor de CVA-nazorgverpleegkundigen?

Bel of mail

Een vraag voor CVA-vereniging ‘Hersenletsel.nl’?

Bel of mail

Nieuws

Samen beslissen in de CVA revalidatie

Het Kennisnetwerk CVA NL heeft een animatiefilmpje ontwikkeld over Samen Beslissen met patiënten met een beroerte ( CVA of hersenletsel). Hierin wordt verteld wat Samen Beslissen inhoudt en hoe dit in de praktijk toe te passen.
meer...