Een beroerte: Signalen van een beroerte of TIA

Een beroerte of TIA kan gepaard gaan met de volgende verschijnselen:

 • een plotseling scheeftrekkend gezicht of afhangende mondhoek
 • plotseling wartaal uitspreken, niet meer uit woorden kunnen komen, moeilijk spreken
 • plotselinge blindheid van het linker- of rechteroog of maar één helft van het gezichtsveld zien
 • plotseling krachtverlies of verlamming van één arm en/of één been
 • plotselinge hevige draaiduizeligheid in combinatie met plotselinge coördinatie- en of evenwichtsstoornissen of dubbelzien

Drie signalen

Onthoud de 3 signalen bij een beroerte:

 1. Scheve mond: de mondhoek hangt plotseling naar beneden.
 2. Verwarde spraak: Iemand praat ineens verward of kan de woorden moeilijk uitspreken.
 3. Lamme arm: Plotseling ontstaat er krachtsverlies of verlamming van een arm.

Beroerte-signalen-Illustratie-Scheve-mond-met-tekst-webHS-Illustratie-Verwarde-spraak-met-tekst-webBeroerte-signalen-llustratie-Lamme-arm-met-tekst-web

 

 

 

 

 

 

Mond, spraak, arm. Beroerte-alarm! Bel direct 112.

Als u een beroerte vermoedt

 • Vraag de persoon om zijn tanden te laten zien, en kijk of de mond scheef hangt.
 • Laat de persoon een zin uitspreken om te horen of zijn spraak verward is.
 • Laat de persoon beide armen naar voren strekken en de binnenkant van de handen naar boven draaien. Kijk of een arm wegzakt.

Herkent u één van de signalen van een beroerte? Onderneem dan meteen actie en bel 112!

Voor een herseninfarct geldt dat de kans op herstel groter is, naarmate de behandeling eerder is gestart, in ieder geval binnen vier en een half uur!

Voor meer informatie kunt u de brochure  ‘TIA: een voorbijgaande beroerte’ lezen

Bron: De Nederlandse Hartstichting
(Visited 2.419 times, 7 visits today)

Print deze pagina Print deze pagina

Heeft u vragen?

Een vraag voor de CVA-nazorgverpleegkundigen?

Bel of mail

Een vraag voor CVA-vereniging ‘Hersenletsel.nl’?

Bel of mail

Nieuws

Hersenletsel on Tour doet Friesland, Groningen en Drenthe aan!

Ruim 6 jaar geleden hebben vijftig mensen, het merendeel getroffen door NAH, voor het eerst door een deel van Nederland gefietst. Met dit evenement werd onder meer aandacht gevraagd voor diverse hersenaandoeningen, bekend als Niet Aangeboren Hersenletsel, kortweg NAH. Naast traumatisch hersenletsel door bijvoorbeeld een ongeval, zijn beroertes (CVA), Multiple Sclerose, Parkinson, Epilepsie, zuurstofgebrek na reanimatie en hersentumoren belangrijke oorzaken van NAH.  meer...