Een CVA: Signalen van een CVA of TIA

Een CVA( beroerte) of TIA kan gepaard gaan met de volgende verschijnselen:

 • een plotseling scheeftrekkend gezicht of afhangende mondhoek
 • plotseling wartaal uitspreken, niet meer uit woorden kunnen komen, moeilijk spreken
 • plotselinge blindheid van het linker- of rechteroog of maar één helft van het gezichtsveld zien
 • plotseling krachtverlies of verlamming van één arm en/of één been
 • plotselinge hevige draaiduizeligheid in combinatie met plotselinge coördinatie- en of evenwichtsstoornissen of dubbelzien

Drie signalen

Onthoud de 3 signalen bij een CVA:

 1. Scheve mond: de mondhoek hangt plotseling naar beneden.
 2. Verwarde spraak: Iemand praat ineens verward of kan de woorden moeilijk uitspreken.
 3. Lamme arm: Plotseling ontstaat er krachtsverlies of verlamming van een arm.

Beroerte-signalen-Illustratie-Scheve-mond-met-tekst-webHS-Illustratie-Verwarde-spraak-met-tekst-webBeroerte-signalen-llustratie-Lamme-arm-met-tekst-web

 

 

 

 

 

 

Mond, spraak, arm. CVA-alarm! Bel direct 112.

Als u een CVA vermoedt

 • Vraag de persoon om zijn tanden te laten zien, en kijk of de mond scheef hangt.
 • Laat de persoon een zin uitspreken om te horen of zijn spraak verward is.
 • Laat de persoon beide armen naar voren strekken en de binnenkant van de handen naar boven draaien. Kijk of een arm wegzakt.

Herkent u één van de signalen van een CVA? Onderneem dan meteen actie en bel 112!

Voor een herseninfarct geldt dat de kans op herstel groter is, naarmate de behandeling eerder is gestart, in ieder geval binnen vier en een half uur!

Voor meer informatie kunt u de brochure  ‘TIA: een voorbijgaande beroerte’ lezen

Bron: De Nederlandse Hartstichting

Print deze pagina Print deze pagina

Heeft u vragen?

Een vraag voor de CVA-nazorgverpleegkundigen?

Bel of mail

Een vraag voor CVA-vereniging ‘Hersenletsel.nl’?

Bel of mail

Nieuws

Wegwijzer Hersenletsel

Je vindt op deze website alles wat je kan helpen om op jouw manier te leven met hersenletsel. Van app tot advies, van boek tot behandeling, van welzijn tot wonen, van zorg tot zingeving. meer...