Plotseling opgenomen: Wie werken er?

Op de Stroke Unit wordt nauw samengewerkt door hulpverleners van verschillende disciplines. Om alle onderdelen van de zorg zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, hebben zij dagelijks overleg. U krijgt in ieder geval te maken met een neuroloog, verpleegkundig specialist en verpleegkundigen. Als dat nodig is, worden ook een revalidatiearts, een fysiotherapeut, een logopedist, een ergotherapeut en een medisch maatschappelijk werker ingeschakeld bij uw behandeling.

Neuroloog

De neuroloog en/of verpleegkundig specialist is eindverantwoordelijk voor de medische zorg die u krijgt. Er werken in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen acht neurologen en een verpleegkundig specialist. Bij toerbeurt is een van hen afdelingsneuroloog. Tijdens uw opname op de Stroke Unit komt de afdelingsneuroloog of verpleegkundig specialist dagelijks bij u langs om te kijken hoe het met u gaat. ‘s Avonds en ’s nachts nemen de neurologen voor elkaar waar. Zij zijn allemaal op de hoogte van uw gezondheidstoestand.

Verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist en/of neuroloog is eindverantwoordelijk voor de medische zorg die u krijgt. Er werkt in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen één verpleegkundig specialist op de neurologie. Tijdens uw opname op de Stroke Unit komt de verpleegkundig specialist en/of afdelingsneuroloog dagelijks bij u langs om te kijken hoe het met u gaat.

Verpleegkundige

De verpleegkundigen op de Stroke Unit zijn gespecialiseerd in de zorg voor patiënten die een CVA hebben gehad. Zij hebben een observerende en coördinerende taak. Daarnaast krijgt u van hen hulp bij uw persoonlijke verzorging (wassen, eten, aankleden), voorlichting over de gevolgen van uw CVA en begeleiding bij het revalideren.

Revalidatiearts

Om zo goed mogelijk te herstellen van een CVA, is het meestal nodig dat u een revalidatieprogramma volgt. De gevolgen van een CVA zijn voor iedere patiënt anders, daarom kan het revalidatieprogramma van persoon tot persoon verschillen. De revalidatiearts is degene die het revalidatieprogramma coördineert en bepaalt voor welke behandeling u in aanmerking komt (fysiotherapie, logopedie en/of ergotherapie) en welke voorzieningen er eventueel nodig zijn.

Fysiotherapeut

Na een CVA kunt u problemen hebben met bewegen. Meestal is het dan zo dat u één kant van uw lichaam niet of niet goed kunt bewegen. De fysiotherapeut gaat samen met u aan de slag om de bewegingen te trainen waar u moeite mee heeft. Ook wordt gewerkt aan uw lenigheid, evenwicht en gevoel voor bewegen.

Bij verlammingsverschijnselen oefent de fysiotherapeut met u hoe u moet lopen met een rollator.

Bij verlammingsverschijnselen oefent de fysiotherapeut (hier: mw. C. Romme) met u hoe u moet lopen met een rollator.

Logopedist

Als gevolg van een CVA kunnen er taalproblemen (afasie), slikproblemen en of  spraakproblemen(dysartrie) ontstaan. In die gevallen wordt een logopedist ingeschakeld. Bij een afasie doet de logopedist onder andere oefeningen om het taalbegrip te bevorderen en het vinden van woorden te vergemakkelijken.

In het geval van een dysartrie besteedt de logopedist aandacht aan de mondmotoriek en gevoelstoornissen in het gezicht en de mond.

Ook als u problemen heeft met slikken, kan de logopedist u helpen.

Met oefeningen, adviezen en eventueel het gebruik van hulpmiddelen probeert de logopedist  het communiceren en het eten en drinken te vergemakkelijken.

Ergotherapeut

Na een CVA kunt u in uw dagelijks leven voor allerlei praktische moeilijkheden komen te staan. Wassen en aankleden kan bijvoorbeeld een probleem worden en ook bij uw dagelijkse activiteiten of op uw werk kunt u problemen tegenkomen. De ergotherapeut helpt u om ondanks uw beperkingen zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Als dat nodig is, kan de ergotherapeut u adviseren over hulpmiddelen of voorzieningen thuis.


Print deze pagina Print deze pagina

Heeft u vragen?

Een vraag voor de CVA-nazorgverpleegkundigen?

Bel of mail

Een vraag voor CVA-vereniging ‘Hersenletsel.nl’?

Bel of mail

Nieuws

Wegwijzer Hersenletsel

Je vindt op deze website alles wat je kan helpen om op jouw manier te leven met hersenletsel. Van app tot advies, van boek tot behandeling, van welzijn tot wonen, van zorg tot zingeving. meer...