Plotseling opgenomen: Opname op de Stroke Unit

In het Wilhelmina Ziekenhuis Assen is een speciale afdeling voor patiënten die een beroerte hebben gehad, de zogenaamde Stroke Unit. De Stroke Unit is onderdeel van de afdeling neurologie (B1). U verblijft daar de eerste 48 uur nadat bij u op de Spoedeisende Hulp een beroerte is vastgesteld.

Een gespecialiseerd team van artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners zorgt ervoor dat u op de Stroke Unit deze eerste fase na uw beroerte zo goed mogelijk doorkomt.

  • Om eventuele complicaties te voorkomen, vinden er regelmatig controles plaats van uw hersenfuncties en vitale lichaamsfuncties zoals bloeddruk, hartslag, temperatuur en ademhaling. Als dat nodig is, krijgt u medicijnen toegediend.
Met een lampje wordt gekeken naar de grootte en het reactievermogen van uw pupillen.

Met een lampje wordt gekeken naar de grootte en het reactievermogen van uw pupillen.

Via een monitor bewaakt een verpleegkundige uw vitale lichaamsfuncties.

Via een monitor bewaakt een verpleegkundige uw vitale lichaamsfuncties.

  • Bij patiënten met een herseninfarct wordt een Duplex-onderzoek gedaan. Hierbij wordt gekeken of er een vernauwing is in de halsslagader, omdat dit de oorzaak kan zijn van uw beroerte.
Een Duplex-onderzoek.

Een Duplex-onderzoek.

  • Vooral de eerste dagen na een beroerte kunt u moeite hebben met slikken. Er kan dan voedsel in de longen terechtkomen, waardoor u een longontsteking kunt krijgen. Daarom wordt de eerste keer dat u weer iets eet of drinkt een zgn. sliktest gedaan.
Voor bezoekers geldt dat zij een patiënt niets te eten of te drinken mogen geven zonder eerst met een verpleegkundige te hebben overlegd!

Voor bezoekers geldt dat zij een patiënt niets te eten of te drinken mogen geven zonder eerst met een verpleegkundige te hebben overlegd!

  • Er wordt zo snel mogelijk gestart met mobiliseren en revalideren, bij voorkeur binnen 24 uur.
  • U en uw partner of familie krijgen uitgebreid voorlichting over de beroerte die u heeft gehad, de gevolgen daarvan en de mogelijkheden van herstel.

Print deze pagina Print deze pagina

Heeft u vragen?

Een vraag voor de CVA-nazorgverpleegkundigen?

Bel of mail

Een vraag voor CVA-vereniging ‘Hersenletsel.nl’?

Bel of mail

Nieuws

Samen beslissen in de CVA revalidatie

Het Kennisnetwerk CVA NL heeft een animatiefilmpje ontwikkeld over Samen Beslissen met patiënten met een beroerte ( CVA of hersenletsel). Hierin wordt verteld wat Samen Beslissen inhoudt en hoe dit in de praktijk toe te passen.
meer...