Een CVA: Wat is een TIA?

Een TIA is een tijdelijke stoornis in de bloedtoevoer naar de hersenen.
TIA staat voor: Transient Ischemic Attack.

De verschijnselen van een TIA kunnen bestaan uit krachtsverlies of doof gevoel in een arm of been, een scheef gelaat, problemen met het zien of spreken. Bij een TIA duren deze klachten meestal niet langer dan twintig minuten. In ieder geval zijn klachten bij een TIA binnen een dag verdwenen, terwijl bij een herseninfarct de klachten langer dan 24 uur bestaan.

Een TIA kan een voorbode zijn van een echt CVA!

TIA-service in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Na een TIA is er meer kans op een CVA. Daarom is het belangrijk dat u bij een TIA zo snel mogelijk contact opneemt met uw huisarts. (Dit geldt ook als u pas later bedenkt dat u een TIA heeft gehad). De huisarts zal u doorverwijzen naar de TIA-service van de polikliniek neurologie van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. In het ziekenhuis worden verschillende onderzoeken gedaan om de oorzaak van de TIA te achterhalen.

Onderzoek door de spoedarts.

Onderzoek door de arts.

In het Wilhelmina Ziekenhuis Assen meldt u zich bij de polikliniek neurologie. U ontvangt informatie van de secretaresse over de volgende onderzoeken: bloedonderzoek, een ECG (hartfilmpje), een CT-scan van de hersenen en een Duplex-onderzoek (een echo-onderzoek van de halsslagaders). De onderzoeken vinden achtereenvolgens plaats. Daarna wordt u terugverwacht op de polikliniek neurologie alwaar de neuroloog u ontvangt. De neuroloog gaat met u in gesprek, voert onderzoek uit en stelt de diagnose. Indien de diagnose TIA/CVA wordt gesteld volgt de behandeling en eventueel aanvullende onderzoeken.

Voor informatie over een TIA, klik hier.


Print deze pagina Print deze pagina

Heeft u vragen?

Een vraag voor de CVA-nazorgverpleegkundigen?

Bel of mail

Een vraag voor CVA-vereniging ‘Hersenletsel.nl’?

Bel of mail

Nieuws

Wegwijzer Hersenletsel

Je vindt op deze website alles wat je kan helpen om op jouw manier te leven met hersenletsel. Van app tot advies, van boek tot behandeling, van welzijn tot wonen, van zorg tot zingeving. meer...