Partner en familie: Onzichtbare gevolgen

Na een ernstige beroerte reageert iemand vaak anders op gebeurtenissen en zijn omgeving dan daarvoor. ‘Het lijkt wel of het een ander mens is geworden.’, is een veel gehoorde opmerking van partners en kinderen. Dat een beroerte ook iemands gedrag en persoonlijkheid kan veranderen, is iets waarop de naaste omgeving vaak niet is voorbereid. Dit kan een hele schok veroorzaken.

IMG_0024

Onzichtbare gevolgen.

Vaak kunnen mensen na een beroerte minder prikkels verdragen dan vroeger. Of reageren mensen heftiger doordat ze hun gevoelens minder goed in de hand hebben. Zo kan iemand die altijd rustig was, zich opeens agressief gaan gedragen en om een kleinigheid gaan vloeken en schelden. Ook komt het voor dat iemand veel sneller huilt dan voor de beroerte.

Meestal zijn extreme gevoelsuitingen of gedragingen een direct gevolg van de beschadigingen die bij een beroerte in de hersenen zijn ontstaan. Iemand kan daar zelf dus niks aan doen. Voor een partner en anderen in de naaste omgeving is het belangrijk om dat te beseffen.

Als iemand door een beroerte erg in zijn doen en laten is veranderd, kan de relatie met partner en kinderen onder druk komen te staan. Misschien lukt het niet altijd om zelf een oplossing te vinden voor de problemen die zich voordoen en is er behoefte aan hulp of advies. Tijdens een opname in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen of in Verpleeghuis Anholt is het mogelijk om een afspraak te maken met de medisch maatschappelijk werker. Woont degene die de beroerte heeft gehad, weer thuis, dan is het ook mogelijk om contact op te nemen met een instantie voor mantelzorgersof met Maatschappelijk Werk.Bovendien zijn de CVA-nazorgverpleegkundigenaltijd bereikbaar voor vragen.


Print deze pagina Print deze pagina

Heeft u vragen?

Een vraag voor de CVA-nazorgverpleegkundigen?

Bel of mail

Een vraag voor CVA-vereniging ‘Hersenletsel.nl’?

Bel of mail

Nieuws

Wegwijzer Hersenletsel

Je vindt op deze website alles wat je kan helpen om op jouw manier te leven met hersenletsel. Van app tot advies, van boek tot behandeling, van welzijn tot wonen, van zorg tot zingeving. meer...