Plotseling opgenomen: Eerste opvang

In het Wilhelmina Ziekenhuis Assen gaat u eerst naar de Spoedeisende Hulp. Daar wordt u door een neuroloog of spoedarts lichamelijk onderzocht. Een verpleegkundige sluit u aan op een monitor, zodat uw bloeddruk, hartslag en ademhaling worden geregistreerd. Via een infuusnaald in een bloedvat van uw hand of arm wordt vocht toegediend en eventueel medicijnen. Ook wordt er bloed afgenomen dat met spoed wordt onderzocht in het laboratorium.

Een verpleegkundige neemt bloed bij u af.

Een verpleegkundige neemt bloed bij u af.

Verder vinden de volgende onderzoeken plaats:

Een ECG (hartfilmpje)
Bloedstolsels die een CVA veroorzaken, kunnen uit het hart komen. Dit is het geval als het hart snel en onregelmatig klopt. De kans bestaat dat er dan bloedstolsels ontstaan, die losschieten en in de hersenen terechtkomen. Om eventuele afwijkingen van het hart zichtbaar te maken, wordt daarom na een CVA een ECG gemaakt.

Voordat een ECG wordt gemaakt, krijgt u plakkers op uw borst en buik.

Voordat een ECG wordt gemaakt, krijgt u plakkers op uw borst en buik.

Een CT-scan van de hersenen
Om te weten of er sprake is van een herseninfarct of een hersenbloeding, wordt er een CT-scan gemaakt van de hersenen. Daarbij worden met behulp van röntgenstralen de hersenen in beeld gebracht. Op de afbeeldingen is een dwarsdoorsnede te zien van de hersenen.

Voordat een CT-scan van uw hersenen wordt gemaakt, wordt met infrarood licht bekeken of u goed in het midden van het apparaat ligt.

Voordat een CT-scan van uw hersenen wordt gemaakt, wordt met infrarood licht bekeken of u goed in het midden van het apparaat ligt.


Print deze pagina Print deze pagina

Heeft u vragen?

Een vraag voor de CVA-nazorgverpleegkundigen?

Bel of mail

Een vraag voor CVA-vereniging ‘Hersenletsel.nl’?

Bel of mail

Nieuws

Wegwijzer Hersenletsel

Je vindt op deze website alles wat je kan helpen om op jouw manier te leven met hersenletsel. Van app tot advies, van boek tot behandeling, van welzijn tot wonen, van zorg tot zingeving. meer...