Revalideren: Revalideren na een beroerte

Na een beroerte is er vaak sprake van enig spontaan herstel, maar niet altijd. De mate waarin dit gebeurt verschilt van persoon tot persoon. Om verder te herstellen heeft u meestal revalidatie nodig. De revalidatie is vooral bedoeld om herstel te stimuleren, maar ook om verantwoord te leren omgaan met uw lichamelijke beperkingen. Soms is revalidatie niet nodig en kunt u na uw verblijf op de Stroke Unit meteen weer naar huis.

Welke behandeling(en) u krijgt, is afhankelijk van uw klachten. Zo kunt u bijvoorbeeld fysiotherapie krijgen, logopedie of ergotherapie. Ook een gesprek met een medisch maatschappelijk werker bestaat tot de mogelijkheden. In de meeste gevallen bestaat een revalidatieprogramma uit een combinatie van behandelingen.

Met revalideren wordt zo snel mogelijk na uw beroerte begonnen, nog tijdens uw opname in het ziekenhuis. Na uw opname kunt u, als dat nodig is, op een andere plek verder revalideren.

Als u na uw opname naar huis gaat, kunt u van daaruit poliklinisch revalideren in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Ook kunt u zelf hulpverleners bij u in de buurt inschakelen, bijvoorbeeld een fysiotherapeut, om verder aan uw herstel te werken.

Gaat u na uw verblijf in het ziekenhuis niet (meteen) naar huis, dan kunt u voor verdere revalidatie terecht op de revalidatieafdeling Rietmarkevan verpleeghuis Anholt. Een enkele keer vindt de revalidatiebehandeling plaats in het Centrum voor Revalidatie UMCG, locatie Beatrixoord.

(Visited 1.508 times, 6 visits today)

Print deze pagina Print deze pagina

Heeft u vragen?

Een vraag voor de CVA-nazorgverpleegkundigen?

Bel of mail

Een vraag voor CVA-vereniging ‘Hersenletsel.nl’?

Bel of mail

Nieuws

Hersenletsel on Tour doet Friesland, Groningen en Drenthe aan!

Ruim 6 jaar geleden hebben vijftig mensen, het merendeel getroffen door NAH, voor het eerst door een deel van Nederland gefietst. Met dit evenement werd onder meer aandacht gevraagd voor diverse hersenaandoeningen, bekend als Niet Aangeboren Hersenletsel, kortweg NAH. Naast traumatisch hersenletsel door bijvoorbeeld een ongeval, zijn beroertes (CVA), Multiple Sclerose, Parkinson, Epilepsie, zuurstofgebrek na reanimatie en hersentumoren belangrijke oorzaken van NAH.  meer...